ทำไมควรใช้งาน Email แบบ IMAP บนมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ?

ทำไมควรใช้งาน Email แบบ IMAP บนมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ?

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากในการทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายการทำงานที่รวดเร็วและสามารถทำงานได้ทุกที่ จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานของผู้ใช้งาน อีเมลบริษัท ที่ต้องการใช้งานอีเมลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนมีติดตัว เพื่อให้ไม่พลาดการติดต่อทุกอีเมลสำคัญ โดยการใช้งานแบบ IMAP และ POP  เป็น 2 วิธีที่แนะนำสำหรับการใช้งานอีเมลบริษัทบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานแบบ IMAP คืออะไร ?

IMAP คือการนำข้อมูลจากเซิฟเวอร์อีเมลมาแสดงในช่องทางที่ทำการลงอีเมลนั้นไว้ ข้อมูลรับส่งอีเมลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่เซิฟเวอร์อีเมล จึงเหมาะกับการที่คุณต้องการใช้งานอีเมลในหลายอุปกรณ์ เช่น ในมือถือและคอมพิวเตอร์ควบคู่กันโดยต้องการเห็นอีเมลเหมือนกันทั้ง 2 อุปกรณ์

การทำงานแบบ POP คืออะไร ?

POP คือการนำอีเมลขาเข้าทั้งหมดจากเซิฟเวอร์อีเมลลงไว้ในเครื่องอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้นและจะลบข้อมูลออกจากเซิฟเวอร์อีเมลหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว หากมีการใช้งานหลายอุปกรณ์อาจพบปัญหาการได้รับข้อมูลไม่ตรงกัน

แล้วทำไมต้องใช้แบบ IMAP บนมือถือ ?

เนื่องจากการใช้งานบนมือถือนั้น โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพื่อดูอีเมลที่จะส่งเข้ามาเท่านั้นและหากมีการใช้งานอีเมลในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยการใช้งานแบบ IMAP จะทำให้เห้นข้อมูลในทุก ๆ เครื่องเหมือนกัน หากใช้งานแบบ POP ซึ่งจะเก็บข้อมูลอีเมลทั้งหมดไว้ในอุปกรณ์มือถือเครื่องนั้น ๆ หากใช้งานไปซักระยะอาจเกิดปัญหาพื้นที่เต็มได้เนื่องจากมือถืออาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับจัดเก็บข้อมูลอีเมลทั้งหมด

ข้อมูลโดยสรุป

การใช้งานอีเมลทั้ง 2 แบบ IMAP และ POP เป็นการใช้งานอีเมลบริษัทที่มีรูปแบบแตกต่างกัน การใช้งานแบบ IMAP เหมาะสำหรับใช้งานหลายอุปกรณ์และต้องการเห็นอีเมลทั้งหมดเหมือนกัน ในขณะเดียวกันข้อมูลอีเมลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิฟเวอร์อีเมลจึงทำให้ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากและพื้นที่ของอีเมลอาจเต็มได้ง่าย การใช้งานแบบ POP เหมาะสำหรับการใช้งานอีเมลในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งและเก็บข้อมูลอีเมลไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ไม่ใช้พื้นที่ของเซิฟเวอร์อีเมลมากและป้องกันปัญหาอีเมลเต็มได้ดี แต่ในทางกลับกันการใช้งานหลายอุปกรณ์อาจจะไม่ตอบโจทย์กับแบบ POP

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปิดการแจ้งเตือน Email บนมือถือ iPhone อย่างไร

เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad

ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

เลือกบัญชี

ในส่วน “การแจ้งเตือน” ให้แตะเสียงการแจ้งเตือน

หากต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือน ให้แตะนำเครื่องหมายถูกออก

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

ปิดการแจ้งเตือน Email ใหม่บนมือถือ Android อย่างไร ?

ตั้งและเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Email บนมือถือ Android ได้อย่างไร ?

ตั้งและเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Email บน iOS และ iPhone อย่างไร ?

ไปที่ตั้งค่า Setting > Sounds

เลือกเสียงเตือนที่ New Mail เพื่อทำการตั้งค่าการสั่นเมื่อมี Email ใหม่เข้ามา

เลือกไปที่ Vibration การสั่นสะเทือน

เลือกประเภทการสั่งสะเทือน หรือถ้าต้องการใช้งานแบบมาตราฐาน เลือกไปที่ Quick (Default)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตั้งและเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Email บนมือถือ Android ได้อย่างไร ?

ปิดการแจ้งเตือน Email ใหม่บนมือถือ Android อย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือใช้อินเตอร์เน็ตหรือ 3G เยอะแค่ไหน

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

ตั้งและเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Email บนมือถือ Android ได้อย่างไร ?

เลือกที่ Setting การตั้งค่าของอุปกรณ์

จากนั้นเลือการแจ้งเตือน

จากนั้นเลือก App ที่ใช้งาน Email เช่น App Gmail

เลือก Email ที่ต้องการตั้งแจ้งเตือนหรือเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือน

จากนั้นเลือกเสียงแจ้งเตือนและเลือกเสียงที่ต้องการและบันทึก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปิดการแจ้งเตือน Email ใหม่บนมือถือ Android อย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือใช้อินเตอร์เน็ตหรือ 3G เยอะแค่ไหน

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

ปิดการแจ้งเตือน Email ใหม่บนมือถือ Android อย่างไร ?

เข้าที่การตั้งค่าของเครื่องมือถือระบบ Android

 

จากนั้นเลือการแจ้งเตือน

 

เลือก App  ที่ใช้งาน Email เช่น App Gmail

ผู้ใช้งานสามารถกด Icon ขวามือเพื่อปิดการแจ้งเตือน Email ได้เลย

หรือหากต้องการปิดการแจ้งเตือนบาง Email สามารถเข้าไปที่ App Gmail

เลือก Email ที่ต้องการปิดการแจ้งเตือน จากนั้นกดแทปEmail

 

จากนั้นเลือก Icon ขวามือเพื่อปิดการแจ้งเตือนบาง Email

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

การใช้งาน Email บนมือถือใช้อินเตอร์เน็ตหรือ 3G เยอะแค่ไหน

การใช้งาน Email บนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

การใช้งาน Email ผ่าน มือถือใช้งานผ่านอะไร

การใช้งานผ่านมือถือส่วนใหญ่นิยมใช้งานผ่าน App อะไรบ้างดังนี้

 • App Mail นิยมใช้งานในอุปกรณ์มือถือ Android และ Ios เพื่อเช็ค Email ผ่านอุปกรณ์มือถือ ซึ่งการใช้งานในมือถือนั้นจะเน้นสอบสั้นๆเพื่อให้ผู้ส่งทราบว่าได้รับ Email แล้วเป็นต้น
 • Outlook มีผู้ใช้งานบางคนยังถนัดใช้งานผ่าน Outlook ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้งานต้องการใช้งาน Email ผ่าน Outlook ในมือถือด้วยเช่นกัน
 • App Gmail สามารถ Add account อื่นๆผ่าน App Gmail เพื่อเช็คหรือตรวจสอบ Email ผ่านมือถือได้โดยผู้ใช้งานที่ใช้บัญชี @gmail.com อยู่แล้วต้องสลับการใช้งาน Email องค์กรกับบัญชีส่วนตัว

การใช้งาน Email ผ่านคอมพิวเตอร์ใช้งานผ่านอะไร

การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือ Laptop ส่วนใหญ่นิยมใช้งานผ่านโปรแกรมอะไรบ้าง ดังนี้

 • Outlook คือโปรแกรมที่ผู้ใช้งานระบบ Email บริษัทนิยมใช้งานเป็นส่วนมากซึ่งสามารถ Set up email ผ่านอุปกรณ์มือถือผ่าน Outlook ในมือถือด้วย
 • Thunderbird ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานผ่าน Thunderbird เนื่องจากเป็น Free ware ที่สามารถ Dowload และติดตั้งได้ง่ายและสเถียรต่อการใช้งานเพื่อเช็ค Email
 • Mail (Windows) App Mail ผู้ใช้งานระบบ  Window จะนิยมใช้งานเป็นส่วนน้อยเพื่อเช็ค Email
 • Mail (Mac) ผู้ใช้งานระบบ IOS ส่วนใหญ่จะใช้งานผ่าน App Mail ในเครื่อง Mac เพราะไม่ต้องลง Software เพิ่มเติม สามารถใช้งาน App Mail ที่มากับเครื่องได้เลย

การใช้งาน Email บนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร

การใช้งานใน Email ผ่าน มือถือนั้นผู้ใช้งานจะนิยมอ่าน Email ผ่านเมือถือเพื่อรอการแจ้งเตือน Email ที่สำคัญเท่านั้นและหากจำเป็นต้นต้องตอบกลับ Email อย่างเร่งด่วนจะพิมพ์เพียงสั้นๆ ซึ่งการใช้งานกับคอมพิวเตอร์นั้นจะพิมพ์ได้สะดวกกว่ารวมไปถึงการแนบไฟล์จะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกกว่าใช้งานในมือถือ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน Email บนมือถือใช้อินเตอร์เน็ตหรือ 3G เยอะแค่ไหน

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

เอกสารที่ต้องใช้ในการจด Domain.com และ .co.th มีอะไรบ้าง

การใช้งาน Email บนมือถือใช้อินเตอร์เน็ตหรือ 3G เยอะแค่ไหน

ใช้งานผ่านมือถือสามารถ Add ด้วย App อะไรบ้าง

 • App Mail
 • App Gmail
 • App Outlook

ใช้งาน Email ผ่านมือถือใช้อินเตอร์เน็หรือ 3 GB มากแค่ไหน

 • ใช้ Internet ในการ Sync ข้อมูลไม่มากเนื่องจากเป็นการ Sync ข้อมูลจาก Server Email มาแสดงเท่านั้นเว้นแต่หากผู้ใช้งานต้องการ Dowload ไฟล์แนบมาเปิดดูหรือมีการ Uploade ไฟล์ขึ้นไปบน Email จะใช้ Internet มากกว่าแต่ผู้ใช้งานในมือถือส่วนใหญ่จะนิยมใช้เพื่ออ่าน Email หรือตอบกลับ Email เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

ปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้ Mail Server ส่ง Email ไม่ถึงปลายทาง

จะเกิดผลเสียอย่างไรหาก Mail Server ไม่มีการเก็บ Log

คำแนะนำการตั้งค่าบน Outlook ให้ประหยัดพื้นที่บน Mail Server และมีประสิทธิภาพ

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเช็ค Email ผ่าน Smart phone ได้แล้วซึ่งถือว่าสะดวกต่อการใช้งานของ User เป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ต้องตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวทำให้ประหยัดเวลาในการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นส่วนใหญ่การใช้งานบนมือถือเพื่อตรวจสอบโต้ตอบ Email กลับไปมาเท่านั้น

App ที่นิยมใช้เช็ค Email คืออะไร

 • App Mail คือโปรแกรมที่ติดมากับเครื่อง Mac ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะนิยมใช้งาน Email@บริษัทผ่าน App Mail เป็นหลัก
 • Outlook คือโปรแกรมที่ผู้ใช้งานระบบ Email Server นิยมใช้เพื่อตรวจสอบหรือรับส่ง Email โดยสามารถตั้งค่าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Outlook ในมือถือได้เช่นกัน
 • Gmail คือโปรแกรมที่ตรวจสอบระบบ Email@องค์กรที่นิยมใช้งานผ่านอุปกรณ์แอนดรอยด์(Android) ซึ่งสามารถเช็ค Email ผ่าน App Gmail ได้หรือกรณีที่ใช้งานระบบ Google Workspace ผู้ใช้งานก็สามารถ Add Account เพื่อเช็ค Email ผ่านอุปกรณ์มือถือได้เช่นกัน

fNImap คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเช็ค Email ผ่านมือถือ

 • Imap เป็น Type ของการ Add email ซึ่งหากผู้ใช้งานใช้งานผ่าน มือถือต้อง Add account แบบ Imap เนื่องจากการใช้งานแบบ Imap นั้นเป็นการเก็บข้อมูลไว้บน Server Email และทำการSync ข้อมูลบน Server นั้นมาแสดงเท่านั้น

ทำไมในมือถือต้องเลือก Type Imap

 • เนื่องจากพื้นที่ในเครื่องมือถือมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยกว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะไม่นิมยมเก็บข้อมูล Email ไว้ในมือถือจึงต้องทำการ Add Account Imap แทนเพื่อเป็นการ  Sync ข้อมูลจาก Server Email มาแสดงในอุปกรณ์มือถือเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

พื้นที่ Email เต็มไวเพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไร

 • กรณีที่พื้นที่ Email เต็มไวเพราะผู้ใช้งานมีการใช้งานแบบ Imap โดยเก็บข้อมูลไว้บนเซริฟเวอร์อีเมล (Email Server) ซึ่งพื้นที่ Email จะรวมเนื้อหา Email และไฟล์แนบในการรับส่งด้วยเช่นกัน
 • วิธีการแก้ไข ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าให้เก็บข้อมูลลงเครื่องโดย Add Account แบบ Pop แล้วตั้งให้ค้างใน Server  14 วันหรือ 30 วันตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการให้เห็นในมือถือหรือทำการลบ Email ที่ไม่ได้ใช้งานหรือ Email Spam ออกจาก Email อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันพื้นที่ Email เต็ม

หากพื้นที่ Email เต็มต้องไปลบที่ไหน

 • ผู้ใช้งานต้องเข้าไปลบผ่าน Webmail เท่านั้นเนื่องจาก Webmail จะเป็นหน้าการติดต่อกับทาง Server โดยตรงซึ่งหากลบผ่าน Outlook หรือโปรแกรมอื่นจะ Sync ข้อมูลช้ากว่า Webmail

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

ทำไมการใช้งานอีเมล์องค์กรถึงใช้ใน Outlook

หากใช้งาน Email Server อยู่จะย้ายผู้ให้บริการได้อย่างไร ?

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

การเก็บ Log ตาม พรบ คอม สำหรับผู้ให้บริการ Mail Server ต้องเก็บอะไรบ้างอย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

เนื่องจากการใช้งานผ่านมือถือทางผู้ให้บริการจะแนะนำให้ตั้งค่าแบบ Imap เป็นการออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบหรือเช็ค Email ได้ง่ายขึ้นผ่านอุปกรณ์ Smart phone หรือTaplet ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่กระทัดรัดและมีการเข้าใช้งานได้ง่ายผ่าน App mail หรือ App Gmail โดยที่ความกังวลของผู้ใช้งานคือหากใช้งาน Email ในมือถือพื้นที่มือถือจะเต็มไหมต้องขอตอบเลยว่าไม่เต็มเพราะเป็น imap เป็นการแค่ sync จาก Server มาโชว์ให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลเหมือนหน้า Webmailไม่ได้ดูดข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องยกเว้น Download ไฟล์แนบมาเปิดดูซึ่งจะไม่มีผลต่อพื้นที่ในมือถือมากนักเพราะผู้ใช้งานสามารถลบทิ้งได้กรณีที่ใช้งานไฟล์ดังกล่าวเรียบร้อย

การใช้งาน Email ในมือถือส่งผลอย่างไรต่อผู้ใช้งาน

 • การใช้งาน Email ผ่านมือถือหรืออุปกรณ์ Smart phone หรือ Taplet  นั่นส่งผลให้ผู้ใช้งานสะดวกต่อการตรวจสอบ Email หรือการสนทนาผ่าน Email ง่ายมากกว่าการเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเช็ค Email ผ่านคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนแต่ที่ผู้ใช้งานควรระวังคือพื้นที่ Email จะเต็มค่อนข้างเร็วเนื่องจากการใช้งานผ่านมือถือนั้นเป็นการเก็บข้อมูลบน Server และ Sync มาโชว์ในอุปกรณ์มือถือเท่านั้น

Imap คืออะไรมีบทบาทอย่างไรต่อการใช้งาน Email

 • Imap เป็น Type ในการตั้งค่าระบบ Email การตั้งค่าแบบ Imap เป็นการเก็บข้อมูลบน Server และ Sync ข้อมูลมาโชว์ที่อุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยการเก็บข้อมูลบน Email Server นั้นเสื่ยงต่อการทำให้พื้นที่ Email เต็มได้ซึ่งผู้ใช้งานต้องคอย Manage พื้นที่โดยการลบ Email ที่ไม่ได้ใช้งานออกเพื่อป้องกันไม่ให้ Email เต็ม

คำถามที่พบบ่อย

ไฟล์แนบควรมีขนาดเท่าไรต่อการส่ง Email

 • ไฟล์แนบต่อการส่ง Email แต่ละครั้ง 30-50MB

การใช้งานแบบ Email  Imap เสี่ยงอย่างไร

 • เสี่ยงต่อพื้นที่ Email เต็ม
 • เสี่ยงต่อการลบข้อมูลผิดพลาด หากทำการลบจะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้

การตั้งค่า Incoming และ Outgoing ในมือถือตั้งอย่างไร

 • Incoming
  imap.ตามด้วยชื่อโดเมน
  Port:143
 • Outgoing
  smtp.ตามด้วยชื่อโดเมน
  Port : 587

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้ Mail Server ส่ง Email ไม่ถึงปลายทาง

การแนบไฟล์ในการใช้งาน Mail Server ควรเป็นเท่าไหร่ ?

เอกสารที่ต้องใช้ในการจด Domain.com และ .co.th มีอะไรบ้าง

SSD Disk ใน Email Server ช่วยทำให้การใช้งานเร็วขึ้นจริงมั้ย ?

หากใช้งาน Email Server อยู่จะย้ายผู้ให้บริการได้อย่างไร ?