เลือกที่ Setting การตั้งค่าของอุปกรณ์

จากนั้นเลือการแจ้งเตือน

จากนั้นเลือก App ที่ใช้งาน Email เช่น App Gmail

เลือก Email ที่ต้องการตั้งแจ้งเตือนหรือเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือน

จากนั้นเลือกเสียงแจ้งเตือนและเลือกเสียงที่ต้องการและบันทึก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปิดการแจ้งเตือน Email ใหม่บนมือถือ Android อย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือใช้อินเตอร์เน็ตหรือ 3G เยอะแค่ไหน

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี