รวมบทความ Microsoft Office 365

 • ทำไม? ต้องใช้ระบบ Microsoft 365

  ทำไม? ต้องใช้ระบบ Microsoft 365

  ทำไมต้องใช้งานระบบ Microsoft 365 เนื่องจากระบบ Microsoft 365 เหมาะสำหรับทุกองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยกความสะดวกต่อการใช้งานระบบ Email องค์กรซึ่งระบบที่ใช้งานได้รับมาตราฐานและเป็นที่นิยมต่อการเลือกใช้งานระบบ Emai องค์กรและมากไปกว่านั้นระบบ Email Microsoft 365 นั้นยังมีราคาไม่แพงซึ่งองค์เล็กเช่น 5 user สามารถซื้อเพื่อใช้งาน email องค์ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นภาพลักษณ์ในการติดต่อสื่อสารหรือการติดต่อด้านธุรกิจในนามองค์กรเป็นองค์เป็นอย่างมาก Package Microsoft 365 ต่างกันอย่างไร Package Microsoft 365 นั้นมีจำนวนมากซึ่งสำหรับระบบ Email องค์กรนั้นทางเราผู้ให้บริการตัวแทนจำหน่ายแนะนำ 2 Package ดังนี้ Microsoft 365 Business Basic Microsoft 35 Business Standard 2 Package ด้านบนที่แนะนำนั้นแต่ต่างกันอย่างไร ทางเราขอสรุปข้อมูลให้ดังนี้ Microsoft 365 Business …
 • Microsoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard ต่างกันอย่างไร ?

  Microsoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard ต่างกันอย่างไร ?

  Microsoft 365 Basic คืออะไร Microsoft 365 Basic เป็นตัวเริ่มต้นของ Package email สำหรับองค์กรระบบ Microsoft 365 ซึ่งผู้ใช้งานจะนิยมใช้งานเนื่องจากมีราคาไม่สูงมากและสามารถใช้งาน Microsoft office แบบ online ได้ด้วยทั้งนี้สำหรับพื้นที่ของระบบ Microsoft 365 Basic จะได้พื้นที่ Email 50 GB เลยถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างเยอะและมากไปกว่านั้นยังได้พื้นที่ One Drive ในการเก็บข้อมูล online 1TB/Acc Microsoft 365 Standard คืออะไร Microsoft 365 Standard เป็นตัวที่ราคาปรับขึ้นมาจาก Basic เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft office แบบมี Licens ซึ่ง Microsoft 365 Standard นั้นจะได้พื้นที่สำหรับ …
 • ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

  ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

  ระบบ Microsoft 365 คืออะไร 365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัทโดยระบบ Microsoft 365 ก่อนย้ายระบบต้องดำเนินการอย่างไร การย้ายระบบ Email Server ทั่วไปผู้ใช้บริการต้องดำเนินการ Backup ข้อมูลก่อนดำเนินการย้ายระบบโดยการ Backup คือ Add Account ลงในโปรแกรมโดยที่นิยมคือโปรแกรม. Outlook  เป็น Tpye POP เพื่อดูดข้อมูลลงเครื่องของผู้ใช้งานลงเครื่องเพราะกรณีที่ย้ายระบบ Email จะไม่สามารถย้ายข้อมูลตามมาด้วยได้ ก่อนการย้ายการ Backup ข้อมูลจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการเตรียมรายชื่อ Email …
 • ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

  ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

  DNS คืออะไร DNS หรือ Domain Name Server เป็นตัวหลักสำหรับการชี้ค่าต่างๆหรือเปรียบเสมือนท่อหลักในการส่งสัญญาณเป็นองค์ประกอบภายในโดเมน เช่น โดเมน AAA.com จะประกอบไปด้วยค่า  DNS ภายในเช่น ค่าสำหรับชี้ระบบ Email หรือค่าสำหรับชี้ค่า Website ที่ประกอบไปด้วย 1. ค่า NS (Name Server) Record เป็นค่าหลักหากสำหรับชี้ค่าต่างๆเปลี่ยนค่านี้แล้วจะมีผลทันทีทั้งระบบ Email และระบบ website 2. ค่า MX (Mail Exchanger) Record เป็นค่าสำหรับชี้ค่าระบบ Email Server โดยจะมีกี่ตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำระบบโดยการทำงานคือผู้ส่ง ส่ง Email มาปลายทางระบบผู้ส่งจะตรวจสอบหาค่า MX ของปลายทางเพื่อส่ง Email เข้า Server ผู้รับของปลายทาง 3. ค่า …
 • ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

  ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

  ระบบ 365 คืออะไร 365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัท ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง เนื่องจาก Package ขอระบบ 365 นั้นมีจำหน่ายจำนวนมากแต่สำหรับระบบ Email องค์กรนั้นจะมีให้บริการดังนี้ Microsoft 365 Basic ราคา 1270/U/Y Microsoft 365 Standard ราคา 3850/U/Y แต่ละ Package เหมาะกับองค์กรแบบใด เนื่องจาก Package …