Google Workspace คืออะไร ?

Google Workspace เป็นระบบ Email องค์กรของระบบ Google โดยใช้งานผ่าน gmail.com ซึ่งผู้ใช้งานนั้นจะใช้งานในฟีเจอร์ต่างๆเช่น Admin Consoln,Drive,Gmail,Sheet,Doce และ อื่นๆโดยที่ Workspace นั้นจะได้พื้นที่มากกว่าระบบ Gmail ปกติทั่วไปซึ่งจะได้พื้นที่ 30 GB/account ฟังก์ชั่นในตัวเริ่มต้นสำหรับ Google Workspace โดยขั้นตอนทำอีเมลบริษัทระบบ Google Workspace นั้นไม่ยาก

Google Workspace ราคาเท่าไร ?

เนื่องจากระบบ Google Workspace สำหรับ อีเมลองค์กร นั้นมีให้บริการอยู่ 2 แบบดังนี้

  • Business Starter ราคา 1245/U/Y (สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นราคาสำหรับปีแรกเท่านั้น) และราคา 2450 (สำหรับย้าย reseller)
  • Business Standard ราคา 4800/U/Y

ราคาอ้างอิงจาก technologyland แต่ทาง Google Workspace ประกาศขึ้นราคาปี 2567  ซึ่งต้องติดตามกันอีกทีว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ?

ผู้ใช้งานแบบไหนถึงเหมาะกับการใช้งาน Google Workspace

เนื่องจาก Google Workspace แตกต่างจากระบบ Email ทั่วไปเพราะมีพื้นที่มี่มากกว่า สำหรับPackage Starter เป็นตัวเริ่มต้น ได้พื้นที่ 30 GB/Acc และยังมีฟีเจอร์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานรวมไปถึงหน้าจัดการ User ที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไป Manage User ได้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งานพื้นที่ Email เยอะกว่าปกติและความปลอดภัยขั้นสูงสุดของระบบ Google Workspace

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Google Workspace คืออะไร

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Googlwe Workspace คือผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบ @Gmail.com ปกติทั่วได้ใช้ระบบ Email องค์กร @Company ที่ดีและมีความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบ Email ซึ่งรองรับการใช้งานของ User ของระบบ Google Workspace รวมไปถึงฟังก์ชั่นอื่นๆของระบบ Google Workspace ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการจัดทำเองการและเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud Email Server ที่ได้รับความปลอดภัยระดับโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

Google Workspace 2 ระบบเหมาะกับใคร

ปัญหา Bandwidth ที่ส่งผลต่อการใช้งานของ Mail Server

ตั้งและเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Email บน iOS และ iPhone อย่างไร ?

เมื่อติด IP ของ DNS ติด Blacklist จะมีผลต่อการส่งอีเมล์หรือไม่ ?

จะเกิดผลเสียอย่างไรหาก Mail Server ไม่มีการเก็บ Log

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี