ปัญหา Bandwidth ถือว่าเป็นปัญหาที่พบเจอทั่วไปอย่างมากเนื่องจากการใช้งานของ User ในขณะนั้นมีการใช้ Email ส่งออกจำนวนมากทำให้มีปัญหาเรื่อง Bandwidth เต็มหรือ Bandtidth ไม่เพียงพ่อต่อการส่ง Email ในขณะนั้นจะส่งผลให้ผู้รับปลายทางได้รับ Email ล่าช้าหรือไม่ได้รับ Email เลย ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ User เป็นอย่างมากการแก้ไขดังกล่าวผู้ให้บริการต้องทำการแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวร

Bandwidth คืออะไร

International Bandwidth คือการใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อทั้งหมด เป็นการใช้เว็บไซค์ของต่างประเทศ เช่น Google เป็นผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ อย่างของไทยเราก็อย่างเช่น sanook.com เป็นเว็บไซค์ที่อยู่ในประเทศ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Domestic Bandwidth

หาก Bandwidth มีปัญหาจะส่งผลอย่างไร

จะทำให้ผู้ที่ส่ง Email องค์กรออกหรือรอรับ Email ขณะที่ Bandwidth มีปัญหาหรือเต็มจะไม่รับ Email หรือได้รับ Email ล้าช้าทำให้ส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงธุรกิจเกิดความเสียหายเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับการนัดหมาย หรือธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก เช่น ท่าเรือการส่งออก การนัดหมายเครื่องบิน รวมถึงการนัดหมายประชุม หากได้รับ Email ล่าข้าจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดตกเครื่องหรือปัญหาด้านธุรกิจตามมาเกิดผลเสียอย่างมหาศาล

วิธีการแก้ไขปัญหา Bandwidth

โดยหลักแล้วผู้ให้บริการจะจำกัด Bandwidth เพื่อการใช้งานที่ไม่มีปัญหาเพราะใน Server 1 เครื่อง ไม่ได้มีเราคนเดียวที่ใช้งาน การจำกัดเพื่อให้ผู้อื่นใช้งานอย่างสะดวก ราบรื่น Sever ไม่มีการทำงานที่หนักเกินไปจนเกิดอาการ Server แฮงค์ หากไม่มีการจำกัด ผู้ใช้งาน 1 ราย สามารถทำให้ผู้ใช้งานอีกหลายรายเกิดปัญหาตามมา จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อติด IP ของ DNS ติด Blacklist จะมีผลต่อการส่งอีเมล์หรือไม่ ?

IP ของ Mail Server ติด Blacklist คืออะไร และจะมีผลอย่างไร ?

Mail Server ไม่ล่ม แต่ Email ไม่เข้า เพราะอะไร ?

SSD Disk ใน Email Server ช่วยทำให้การใช้งานเร็วขึ้นจริงมั้ย ?

จะเกิดผลเสียอย่างไรหาก Mail Server ไม่มีการเก็บ Log

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี