เมื่อผู้ใช้งานพยายามส่งSpam หรือ Junk จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่ง Email ฉบับที่สำคัญคือไม่สามารถส่ง Email ได้ด้วยเนื่องจาก IP ของ DNS ติด Blacklist ทำให้ผู้บริการ Email Server ต้องมีการตั้งความเข้มงวดหรือตั้งกฏในการส่งออกหากมี Email ที่ส่งออกมีลักษณะคล้าย Spam ต้องระงับการส่งออกทันทีเพื่อป้องกัน IP ติด Blacklist

DNS คืออะไร

DNS ย่อมาจาก Domain name server มีหน้าที่แปลงชื่อ Domain name เป็นหมายเลข IP ของ Server ปลายทาง และ ยังทำหน้าที่บังคับทิศทางของ Email ว่าให้ทำการส่งไปยัง Mail Hosting IP ใด หรือ เรียกง่ายๆว่า มันแปลงชื่อไปเป็น IP Server นั่นเอง

DNS ติด Blacklist จะมีผลอย่างไรต่อ Email Server

เนื่องจาก DNS คือหมายเลข IP ที่บังคับทิศทางของ Email ต้องการส่งไปยัง Mail Server IP ใดหาก DNS ติด Blacklist จะทำให้ Mail Server ไม่สามารถส่งออกได้ทันที ลักษณะที่เกิด DNS Blacklist เกิดได้จากผู้ใช้งานใช้ Website และ Email Server ภายใน Server เดียวกันหาก IP Website ติด Blacklist แล้ว จะทำให้ Mail Server ติด Blacklist ด้วยเนื่องจากใช้ IP DNS เดียวกันในการส่งออก

วิธีการแก้ไข DNS ติด Blacklist

ผู้ให้บริการควรแยก DNS Server ออกจากกันโดยแบ่งเป็น DNS ของ Website และDNS ของ Mail Server หาก DNS ใดติด Blacklist จะไม่ส่งผลกระทบต่ออีกบริการเช่นหาก DNS ของ Website ติด Blacklist ระบบ Email ก็ยังสามรถใช้งานต่อไปได้โดยไม่ติดปัญหา Email ติด IP Blacklist เนื่องจากปัญหาดังกล่าวต้องแก้ไขจากผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

IP ของ Mail Server ติด Blacklist คืออะไร และจะมีผลอย่างไร ?

Spam/Junk Mail ใน Mail Server เยอะ แก้ปัญหาอย่างไร

จะเกิดผลเสียอย่างไรหาก Mail Server ไม่มีการเก็บ Log

SSD Disk ใน Email Server ช่วยทำให้การใช้งานเร็วขึ้นจริงมั้ย ?

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี