การสื่อสารด้านธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้งานระบบ Email องค์กรในการสื่อสารด้านการค้า หรือการส่งซื้อ บริการ และอื่นๆปัญหาทั่วไปของผู้ใช้งานระบบ Email ต้องเจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ Spam/Junk mail ที่ส่ง Email โฆษณาจำนวนมาก ที่ถือเป็นการรบกวนด้านการสื่อสารเป็นอย่างมากทำให้เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งานเพราะการสื่อสารต้องใช้ความรวดเร็วในการติดต่อทำให้ไม่มีเวลานั่งลบ Spam หรือ Junk และหากผู้ใช้งานได้รับ Spam มากขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริการถูกยกเลิกการบริการและผู้ใช้งานจะมานิยมใช้ฟรี Email เช่น Hoamil,Gmail หรือ Yahoo แทน

Spam/Junk คืออะไร

คือ Email โฆษณาสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธุ์ธุรกิจของตนเองโดยจะทำการบอม Email ออกหลายพันฉบับเพื่อให้ถึงเป้าหมายซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งาน Email ส่วนใหญ่เพราะไม่มีใครอยากรับ Email ในลักษณะนี้ทำให้ผู้ให้บริการ Mail Server ต้องตั้งค่าตัวกรองเพื่อแก้ไขปัญหาการได้รับ Email Spam/Junk

หาก Mail Server ส่ง Spam/Junk มากเกินไปจะส่งผลอย่างไร

หากผู้ใช้งาน Mail Server อยู่แต่เครื่องผู้ใช้งานติด Spam บอม Email หรือโดน Hack Email จำนวนมากจะทำให้ IP ที่ใช้ในการบอม Spam นั้นติด Blacklist ของระบบปลายทางทันทีแต่ที่มากกว่านั้นคือ IP ที่ใช้ส่งออกนั้นผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะใช้เป็น IP รวมทุกๆโดเมนจะทำให้เกิดปัญหา IP ติด Blacklist ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเปลี่ยน IP แต่นั้นคือวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งวิธีการแก้ที่ถูกต้องคือต้องมีวิธีการระงับการส่งออกของ User ที่ติด Spam หรือป้องกันการบอม Spam ก่อนที่ IP ทั้งหมดจะติด Blacklist ของระบบปลายทางเช่น Hotmail Gmail เป็นต้น

Spam/Junk เข้า Mail  Server เยอะจะแก้ไขอย่างไร

Spammail หรือ Junkmail ที่ไม่มีใครอยากให้เข้า Mail Server แล้ววิธีการแก้ไขคือผู้ให้บริการ Mail Server ต้องตั้ง Filter หรือตัวกรองอย่างดีเพื่อประสิทธิภาพการกรอง Email ที่เป็น Spam ออกจาก Email ปกติและต้องไม่เข้มงวดจนการกรองนั้นกรอง Email ปกติไปดด้วยจะส่งผลให้ผู้ใช้งานพลาด Email ที่ใช้งานติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจไปด้วย

โปรแกรมสแกนไวรัสที่แนะนำ

โปรแกรม Malwarebytes

การตั้งค่า DNS ค่าใดช่วยกรอง Spam/Junk

SPF ย่อมาจาก Sender Policy Framework ซึ่งเป็นค่าที่ประกาศ IP Address ในการส่ง Email ของคุณนั้นว่าได้รับอนุญาตและยืนยันจาก Mail Server ที่ทำการส่งออกว่า IP นี้ส่งจริงหรือไม่ เพราะในความเป็นจริงมีองค์กรจำนวนมาก มิได้ใช้ Mail Server ที่เป็น IP ตนเองในการส่ง แต่อาศัย Mail Server ตัวอื่นในการดีดอีเมลออกไป แต่ปลายทาง (Receiver) ไม่มั่นใจว่า IP ของคุณได้รับอนุญาติจาก Mail Server ที่ดีดออกนั้นหรือเปล่า ดังนั้นหาก IP ของได้รับการยืนยันจาก Mail Server ที่ทำการดีด ก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือของข้อความคุณมากขึ้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Mail Server ไม่ล่ม แต่ Email ไม่เข้า เพราะอะไร ?

ทำไม IP ของ Website หรือ Web Hosting ติด Blacklist จึงมีผลต่อการส่ง Email ?

SSD Disk ใน Email Server ช่วยทำให้การใช้งานเร็วขึ้นจริงมั้ย ?

ปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้ Mail Server ส่ง Email ไม่ถึงปลายทาง

จะเกิดผลเสียอย่างไรหาก Mail Server ไม่มีการเก็บ Log

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี