โดยปกติแล้วเมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง Mail Server ได้ เช่น การ Sync ในโปรแกรม Outlook/Thunderbird คุณอาจจะเข้าใจว่า Mail Server ของคุณนั้นทำงานได้อย่างปกติ แต่ปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้งาน (User) มักพบกันในการใช้งาน Mail Server ในองค์กรนั้นคือ Email ไม่เข้าหรือเข้าล่าช้าผิดปกติ ซึ่งปัญหานี้ล้วนทำให้กระทบการทำงานในการสื่อสาร หรือไม่แตกต่างอะไรกับการที่ Mail Server ล่มเลย

ปัญหาเกิดจากอะไร

 • Bandwidth & Network
  ปัญหานี้มักพบได้บ่อยโดยเฉพาะปัญหา International Bandwidth เต็มทำให้ Mail Server ไม่สามารถสื่อสารไปยังนอกประเทศได้และทำให้ Mail Server อื่นๆที่อยู่ต่างประเทศส่ง Email เข้ามาไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป Mail Server ส่วนใหญ่มักอยู่ในต่างประเทศ
 • Firewall อยู่ต่างประเทศเชื่อมต่อมาไม่ได้
  โดยปกติ Mail Server ที่ท่านเชื่อต่ออยู่นั้นเป็น Storage Server หรือเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลเท่านั้นหากต่างอยู่ภายในประเทศและในช่วงเวลาดังกล่าวมีปัญหาด้าน International Bandwidth  หรือ Network อาจจะทำให้ Firewall Server ซึ่งนิยมใช้กันในยุโรปนั้นส่งข้อมูลที่ตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วเข้ามาไม่ได้
 • Code ภายใน Mail Server
  และสุดท้ายอาจจะเกิดจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการ Mail Server เองทำให้เกิด Error (Internal Error) ภายในเป็นต้น
Facebook Comments
 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี