สำหรับระบบ Mailserver นั้นมีหลากหลายผู้ให้บริการระบบ Email hosting หลายระบบอีเมลให้ท่านได้เลือกใช้งาน ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น 1 ชื่อโดเมน จะสามารถเลือกใช้งานได้เพียง 1 ระบบอีเมลเท่านั้น โดยปกติแล้วจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 2 ระบบภายใน 1 โดเมนได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ Hybrid Email ซึ่งสามารถทำให้ใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบในโดเมนเดียวกันได้แล้ว โดยขั้นตอนทำอีเมลบริษัท 2 ระบบภายใน 1 โดเมนนั้น สามารถทำได้ดังนี้

Hybrid Email คืออะไร ?

Hybrid Email คือ การทำงานของระบบอีเมล 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานระบบอีเมลของทาง Microsoft 365 ร่วมกันกับ Email Go Cloud  หรือ   Google Workspace Business ร่วมกันกับ Email Go Cloud เพื่อใช้งานการแบ่งผู้ใช้งานที่มีความต้องการใช้งานต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานอีเมลในบางแผนกภายใน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ฟังก์ชั่นเสริมต่าง ๆ นอกเหนือจากการรับ-ส่งอีเมล และระบบป้องกัน Spam panel เช่น ฟังก์ชั่น ไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลระบบ Cloud (Google Drive)  หรือ การจัดประชุมออนไลน์ (Google Meet) หรืออื่น ๆ สามารถแบ่งจำนวนและเลือกซื้อบริการของ ทาง Google Workspace Business แค่เพียงบาง User เท่านั้น และ User ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้มีความต้องการใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้สามารใช้งาน ระบบ Email Go Cloud ได้

ข้อดีของ Hybrid Email

นอกเหนือจากการเสริมฟังก์ชั่นการทำงานตามข้อมูลด้านบนแล้ว Hybrid Email ยังไม่ข้อดีอีกหลายข้อดังนี้

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Email hosting ลงได้จำนวนมาก
  • การใช้งาน 2 ระบบได้ในโดเมนเดียวกัน ทำให้ไม้ต้องจดโดเมนใหม่เพื่อใช้งานอีก 1 ระบบอีเมล
  • การใช้งานชื่อโดเมนเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องจดโดเมนใหม่ที่มีความคล้ายกับชื่อเดิม เพื่อให้ผู้ติดต่อเกิดการสับสน และเกิดความไม่ไว้วางใจ
  • การได้ใช้งานฟังก์ชั่นของทั้ง 2 ระบบอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม 100% ทั้ง 2 ระบบ
  • ระบบ Email Go Cloud สามารถเพิ่มลดพื้นที่ ของ User ได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดที่จะต้อง Update Plan ทั้งหมดทุก  User ในโดเมน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำ   Hybrid Email เพิ่มเติม ราคาของทั้ง 2 ระบบ อีเมลเท่ากับการซื้อ 1 ระบบอีเมลทั้งไป

ข้อมูลโดยสรุป

ในปัจจุบันเราสามารถเลือกใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบในโดเมนเดียวได้แล้ว ซึ่งจะเป็นการใช้งานทั้ง 2 ระบบอีเมลได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในการทำการสามารใช้งานทั้ง 2 ระบบอีเมลได้อย่างเต็มที่ 100% จะช่วยในการเพิ่มความหลายหลายในการทำงานของผู้ใช้งานอีเมล ที่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นการทำการงานของระบบอีเมลอื่นที่ระบบอีเมลที่ตนใช้งานนั้นไม่มีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปช้งานระบบอื่นอีก 1 ระบบทั้งหมดทุก  User ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการย้ายระบบอีเมลได้มากกว่า 80 % และยิ่ง Google Workspace ประกาศขึ้นราคาปี 2567 ด้วยนั้น ก็จะยิ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องย้ายทุก User ไปใช้งานอีก 1 ระบบแต่สามารถแบ่งไปใช้งานแค่บาง User ที่มีความต้องการในการใช้งานเท่านั้น โดยสามารถสอบถามการทำ Hybrid Email กับทาง technologyland ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี