สามารถใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบในโดเมนเดียวได้หรือไม่ ?

สำหรับระบบ Mailserver นั้นมีหลากหลายผู้ให้บริการระบบ Email hosting หลายระบบอีเมลให้ท่านได้เลือกใช้งาน ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น 1 ชื่อโดเมน จะสามารถเลือกใช้งานได้เพียง 1 ระบบอีเมลเท่านั้น โดยปกติแล้วจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 2 ระบบภายใน 1 โดเมนได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ Hybrid Email ซึ่งสามารถทำให้ใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบในโดเมนเดียวกันได้แล้ว

Hybrid Email คืออะไร ?

Hybrid Email คือ การทำงานของระบบอีเมล 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานระบบอีเมลของทาง Microsoft 365 ร่วมกันกับ Email Go Cloud  หรือ   Google Workspace Business ร่วมกันกับ Email Go Cloud เพื่อใช้งานการแบ่งผู้ใช้งานที่มีความต้องการใช้งานต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานอีเมลในบางแผนกภายใน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ฟังก์ชั่นเสริมต่าง ๆ นอกเหนือจากการรับ-ส่งอีเมล และระบบป้องกัน Spam panel เช่น ฟังก์ชั่น ไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลระบบ Cloud (Google Drive)  หรือ การจัดประชุมออนไลน์ (Google Meet) หรืออื่น ๆ สามารถแบ่งจำนวนและเลือกซื้อบริการของ ทาง Google Workspace Business แค่เพียงบาง User เท่านั้น และ User ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้มีความต้องการใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้สามารใช้งาน ระบบ Email Go Cloud ได้

ข้อดีของ Hybrid Email

นอกเหนือจากการเสริมฟังก์ชั่นการทำงานตามข้อมูลด้านบนแล้ว Hybrid Email ยังไม่ข้อดีอีกหลายข้อดังนี้

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Email hosting ลงได้จำนวนมาก
 • การใช้งาน 2 ระบบได้ในโดเมนเดียวกัน ทำให้ไม้ต้องจดโดเมนใหม่เพื่อใช้งานอีก 1 ระบบอีเมล
 • การใช้งานชื่อโดเมนเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องจดโดเมนใหม่ที่มีความคล้ายกับชื่อเดิม เพื่อให้ผู้ติดต่อเกิดการสับสน และเกิดความไม่ไว้วางใจ
 • การได้ใช้งานฟังก์ชั่นของทั้ง 2 ระบบอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม 100% ทั้ง 2 ระบบ
 • ระบบ Email Go Cloud สามารถเพิ่มลดพื้นที่ ของ User ได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดที่จะต้อง Update Plan ทั้งหมดทุก  User ในโดเมน
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำ   Hybrid Email เพิ่มเติม ราคาของทั้ง 2 ระบบ อีเมลเท่ากับการซื้อ 1 ระบบอีเมลทั้งไป

ข้อมูลโดยสรุป

ในปัจจุบันเราสามารถเลือกใช้งานระบบอีเมล 2 ระบบในโดเมนเดียวได้แล้ว ซึ่งจะเป็นการใช้งานทั้ง 2 ระบบอีเมลได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในการทำการสามารใช้งานทั้ง 2 ระบบอีเมลได้อย่างเต็มที่ 100% จะช่วยในการเพิ่มความหลายหลายในการทำงานของผู้ใช้งานอีเมล ที่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นการทำการงานของระบบอีเมลอื่นที่ระบบอีเมลที่ตนใช้งานนั้นไม่มีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปช้งานระบบอื่นอีก 1 ระบบทั้งหมดทุก  User ช่วยให้ประหยัดค่าใช้งานในการย้ายระบบอีเมลได้มากกว่า 80 % เพราะไม่ต้องย้ายทุก User ไปใช้งานอีก 1 ระบบแต่สามารถแบ่งไปใช้งานแค่บาง User ที่มีความต้องการในการใช้งานเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใช้งาน Email Server อยู่จะย้ายผู้ให้บริการได้อย่างไร ?

Email Server คืออะไร ?

Email ที่รับเข้าและส่งออกใช้งานในการสื่อสารภายในองค์กรรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรด้วยเช่นกันโดยส่ง Email นั้นจะมีค่า Incoming และ Outgoing ในการตั้งค่า Email Server จะสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 • Incoming (POP): pop.domainname.com/.co.th
  Port :110
  Incoming (Imap): imap.domainname.com/.co.th
  port : 143
 • Outgoing : smtp.domainname.com/.co.th
  port : 587

Email Server มีหน้าที่ทำงานเป็นตัวคอยรับส่งและเก็บข้อมูล ของอีเมลพนักงานทุกฉบับไว้ในเครื่องซึ่งถือว่า Mail Server มีการทำงานอย่างหนักอยู่ตลอดเวลาหากต้องการย้าย Mail Server ต้องเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

 

Email Server มีบทบาทอย่างไรต่อองค์กร

Email Server ถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจอย่างมากเช่นการสั่งซื้อ การยืนยันการสั่งซื้อ รวมไปถึงการแจ้งชำระค่าบริการต่างๆในนามบริษัทซึ่งต้องระวังเรื่องการ Hack ของผู้ไม่หวังดีในการแอบอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานในองค์กรหรือแอบอ้างว่าเป็นผู้ติดต่อการซื้อขายและมีการเปลี่ยนเลขที่บัญชีในการโอนเงิน ถือว่าเป็นภัยต่อองค์กรอย่างมาก Email Server ที่ปลอดภัยต่อองค์กรจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของ User ร่วมด้วยเช่นผู้ใช้งานหมั่น Scan ไวรัสและเปลี่ยน Password อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบไฟล์แนบที่ไม่ปลอดภัยก่อนทำการเปิดไฟล์แนบ

 

ขั้นตอนการย้าย Email Server ทำอย่างไร ?

 • Backup ข้อมูลทุก User ก่อนทำการย้าย Mail Server
 • ตรวจสอบค่า DNS เดิมว่ามีค่าใดที่ต้องการ Point ใน NS ใหม่หรือไม่ (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนค่า NS)
 • กำหนดรายชื่อ Email ให้ผู้บริการ Email Server ใหม่
 • กำหนดวันและเวลาในการเปลี่ยน Email Server
 • เปลี่ยนค่าใน DNS เช่นเปลี่ยน MX,Cname,TXT หรือเปลี่ยน NS ใหม่

 

การย้าย Email Server กระทบต่อกลุ่มใดมากที่สุด ?

การย้าย Email Server กระทบต่อผู้ใช้งาน หรือ User มากที่สุดเพราะการเปลี่ยนค่า DNS นั้นจะทำให้ระบบ Email ไม่สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งถือว่าการกำหนดวันและเวลาในการเปลี่ยนค่าระบบ Email หรือ DNS นั้นสำคัญอย่างมากเพราะการรอค่า DNS Update ขึ้นอยู่กับ Internet ของผู้ใช้งานโดยปกติทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการ Update DNS ประมาณ 3-5 ชั่วโมง โดยทางผู้ให้บริการจะย้ำลูกค้าเสมอในการย้ายระบบ Email Server นั้นต้องย้ายในช่วงระยะเวลาที่มีผู้ใช้งานน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

วิธีการย้ายโดเมน .com และ .co.th

วิธีการย้ายโดเมน .com สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องมีเอกสารใด ๆ แต่ลูกค้าต้องประสานงานกับผู้ให้บริการรายเก่าเพื่อขอข้อมูลในการย้ายโดเมน .com ดังนี้

 • Auz code ของโดเมน
 • เปลี่ยนสถานะโดเมน เป็น active/OK
 • โดเมนต้องไม่หมดอายุ
 • ให้ registrant email กด Approve เมื่อดำเนินการย้ายโดเมนแล้ว

วิธีการย้ายโดเมน .co.th จะต้องใช้เอกสารในการย้าย ผู้ให้บริการดูแลโดเมนรายใหม่ จะส่งเอกสารให้ลูกค้ากรอกและประทับตาบริษัท และส่งให้บริการจะดำเนินการย้ายโดเมนให้ดังนี้

 • ผู้ให้บริการจะส่งเอกสารที่ประทับตาบริษัทให้ทาง THnic ผู้รับจดโดเมน .co.th ทั่วประเทศ
 • ทาง THnic จะดำเนินการโดเมนตามเอกสารแจ้งเข้าระบบผู้ให้บริการใหม่
 • จากนั้นผู้ให้บริการกดรับโดเมนตามเอกสาร ถือว่าเป็นการย้ายโดเมน .co.th เสร็จสมบรูณ์

 

ความกังวลด้านการตั้งค่า DNS ในการย้าย Email Server

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่กังวลเรื่องการตั้งค่า DNS อย่างมากเพราะหากมีการตั้งค่าผิดพลาดไปจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทันทีโดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะแนะนำให้ลูกค้าส่งหน้าจัดการDomain มาให้ผู้บริการเปลี่ยนค่าให้แทนโดยค่าที่เปลี่ยนระบบ Email Server นั้นจะมี 3 ค่า คือ MX,Cname,TXT การเปลี่ยนค่าดังกล่าวนี้ต้องตรวจสอบว่าลูกค้ามีการใช้งาน Website หรือไม่ หากมีการใช้งานให้เปลี่ยนค่าดังกล่าวได้เลย แต่หากไม่มีการใช้งานทางผู้ให้บริการจะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นค่า NS ซึ่งจะทำให้การจัดการด้าน DNS ง่ายต่อผู้ให้บริการและป้องกันกันล่มของระบบ Email ด้วย เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนค่า MX,Cname,TXT หากมีการเปลี่ยนค่า NS ไปแต่ไม่ได้นำค่าระบบ Email ไป point ใน NS ใหม่จะทำให้ระบบ Email ล่มซึ่งต้องรอ DNS Update 1-3 ชม.ทำให้การติดต่อสื่อสารขาดหายไปในการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบอย่างมาก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเก็บ Log ตาม พรบ คอม สำหรับผู้ให้บริการ Mail Server ต้องเก็บอะไรบ้างอย่างไร ?

SSD Disk ใน Email Server ช่วยทำให้การใช้งานเร็วขึ้นจริงมั้ย ?

Data Center ของ Mail Server นั้นมีผลต่อความเร็วในการใช้งาน Mail Server แค่ไหน

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

เอกสารที่ต้องใช้ในการจด Domain.com และ .co.th มีอะไรบ้าง

อีเมลบริษัทต่างจากฟรีอีเมล์อย่างไร ?

อีเมลบริษัทคืออะไร ?

อีเมลบริษัทคือ Email ที่จดโดเมนเป็นของบริษัทเช่น Email AAA@company.com โดยหากต้องการใช้งานอีเมลบริษัทนั้นจะต้องซื้อบริการจากบริษัทที่รับทำอีเมลบริษัท ซึ่งจะมีผู้ให้บริการจำนวนมากในประเทศไทยโดยการจดโดเมนเป็น @ บริษัทนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกจดโดเมนได้หลากหลายเช่น .com .co.th หรือ .net เป็นต้นโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานโดยส่วนใหญ่ในการติดต่อในนามธุรกิจจะใช้งาน อีเมลบริษัทเป็นการติดต่อ หรือหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่การติดต่อภายในองค์กรจะใช้ อีเมลบริษัทในการติดต่อซึ่งจะง่ายในการตรวจสอบเป็นอย่างมากและสามารถควบคุมการทำงานภายในองค์กรได้ง่ายมากขึ้นเพราะ อีเมลบริษัทจะสามารถตรวจสอบการทำงานเช่น การ login log การรับเข้า-ส่งออกได้ จึงทำให้อีเมลบริษัทเป็นที่นิยม

ฟรีอีเมลคืออะไร ?

ฟรีอีเมลคือ Email ที่ผู้ใช้งานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่าน website ผู้ให้บริการโดยฟรีอีเมล์ที่นิยมกันส่วนใหญ่คือ Gmail, Hotmail หรือ Yahoo โดย Email เหล่านี้จะเป็น Email ส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือที่ผู้ให้บริการระบบ Email จะนิยมเรียกว่าฟรีอีเมลเพราะการสมัคร Email ดังกล่าวจะสมัครได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดว่า 1 คนจะมีฟรีอีเมลกี่ Account ซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่ให้สำหรับ Hacker ที่สมัครฟรีอีเมลและปลอมแปลงส่ง Email แอบอ้างซึ่งระบาดต่อผู้ใช้งานระบบ Email เป็นอย่างมาก

 

เทคโนโลยีแลนด์

อีเมลบริษัทต่างจากฟรีอีเมลอย่างไร ?

อีเมล์บริษัทจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันในนามบริษัทจะถือว่าดูเป็นทางการและมืออาชีพมากกว่ารวมไปถึงการตรวจสอบภายในองค์กรจะง่ายต่อการตรวจสอบด้วยซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานนั้นนิยมใช้งานอีเมลบริษัทมากกว่าฟรี Email โดยการใช้อีเมลบริษัทในการติดต่อสื่อสารนั้นยังป้องกันการปลอมแปลงจากบุคคลภายนอกที่ไม่หวังดีแอบอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานติดต่อเข้ามาเพื่อสร้างความสับสนให้กับผู้รับทำให้เป็นช่องโหว่ในการติดต่อสื่อสารกันได้

อีเมลบริษัททำงานอย่างไร ?

 

จากภาพการทำงาน Email ขาเข้าหากผู้ส่งทำการส่ง Email เข้ามาจะผ่านตัวกรองขาเข้าเพื่อตรวจสอบเนื้อหาหรือไฟล์แนบว่าเข้าข่ายเป็น Spam หรือมีมัลแวร์แอบแฝงมาหรือไม่หากไม่มี Email ฉบับนั้นจะทำการส่งต่อไปที่ Email Server เพื่อตรวจสอบว่าชื่อ Email ผู้รับอยู่ที่ server ใดและทำการส่งต่อ Email ฉบับดังกล่าวไปยัง Email ผู้รับใน Inbox

จากภาพการทำงานขาออกผู้ส่งจะทำการส่ง Email ออกจากเครื่องจากนั้น Email จะถูกส่งต่อมาที่ Email Server และส่งต่อมายัง Spamfilter เพื่อกรองจดหมายว่ามีไฟล์แนบและเนื้อหาที่เป็น Spam หรือไม่หลังจากนั้นตัวกรองจะใช้ IP ส่ง Email ออกไปหาผู้รับในขั้นตอนต่อไป

ผู้ให้บริการอีเมลบริษัทมีอะไรบ้าง ?

ในการเลือกใช้บริการอีเมล (Email) ของบริษัทนั้น จำเป็นต้องเลือกใช้บริการจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคง และสามารถให้คำปรึกษากับคุณในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทที่จะขอแนะนำมีดังต่อไปนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ส่ง Email ผิดเรียกคืนได้มั้ยหรือต้องทำใจ ?

ต้องการย้าย Reseller Google Workspace ทำอย่างไร

Google Workspace ราคาเท่าไร

วิธีการดู Mx ของระบบ Email Server ทำได้อย่างไร

วิธีการ ping ดู mail server ทำได้อย่างไร

หนังสือรับรอง ISO 27001 เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ให้บริการ Email Server

หนังสือรับรอง ISO 27001 คืออะไร

หนังสือรับรอง ISO 27001 หรือ  International Organization for Standardization เป็นมาตราฐานที่ทั่วโลกยอมรับในการรับรองความปลอดภัย ซึ่ง ISO 27001 หรือ information security management systems เป็นการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ IT เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าข้อมูลสารสนเทศนั้นจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องข้อมูลจากผู้ให้บริการอย่างดีเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร เป็นต้น

หนังสือรับรอง ISO 27001 ไม่มีได้ไหม

เนื่องจากหนังสือรับรอง ISO 27001 บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น ผู้ให้บริการ Email Server จำเป็นต้องมีเอกสารดังกล่าวเนื่องจากเป็นมาตราฐานที่ได้รับความนิยมในระดับโลกซึ่งถือว่าเอกสารดังกล่าวสำคัญไม่มี ไม่ได้เนื่องจากเอกสารนี้ทางธนาคารจะขอเอกสารจากลูกค้าผู้รับบริการว่าคุณใช้งาน Email Server ที่มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศของบริษัทไว้มีความปลอดภัยต่อข้อมูลและองค์กรและได้รับมาตราฐาน ISO 27001 หรือไม่

หนังสือรับรอง ISO 27001 เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Email Server

บริษัทผู้ให้บริการระบบ Email Server ที่ได้รับเอกสาร ISO 27001 นั้นจะถือว่าบริษัทนั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวข้องข้อมูลสารสนเทศซึ่งได้รับความนิยมระดับโลกเกี่ยวกับมาตราฐาน ISO และยังเป็นการบ่งบอกให้กับผู้รับบริการได้รับรู้อีกว่าบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรอง ISO 27001 นั้นมีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลค่อยข้างสูงและไว้ใช้ในการใช้ข้อมูลบนระบบ Email Server.ได้รวมไปถึงระบบ Security นั้นต้องเป็นที่ยอมรับว่ามีการดูแลและพร้อมสำหรับการใช้งานของลูกค้าอย่างรัดกุม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Online Meeting ทำไมถึงได้รับความนิยมในการใช้งานบน Email Server

ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

การเก็บ Log ตาม พรบ คอม สำหรับผู้ให้บริการ Mail Server ต้องเก็บอะไรบ้างอย่างไร ?

Online Meeting ทำไมถึงได้รับความนิยมในการใช้งานบน Email Server

Online Meeting คืออะไร

Online Meeting หรือการประชุมงานกันแบบ Online โดยผู้ใช้งานอยู่ห่างไกลหรืออยู่คนละประเทศก็สามารถใช้ประโยชน์ของเครือข่าย Internet จัด Meeting แบบ Online ได้แล้วและเนื่องด้วยสถานการ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้การทำงานทั้งหมดชะงักและไม่สามารถให้ผู้คนมาพบเจอกันได้เพื่อตัดวงจรการระบาดของไวรัสโคโรน่าเพราะฉนั้นแล้วการทำงานทั้งหมดจะถูกยกมาใช้งานผ่านระบบ Online ทั้งหมดทั้งเอกสาร การประชุม การโทรศัพท์ เนื่องจากการติดต่องานที่มากขึ้นกว่าเดิมทำให้การ Meeting Online ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเริ่มต้นมาจากการโรงเรียนใช้ Meeing เพื่อเรียนการสอน และการทำงานใช้ Meeting เพื่อประชุมและวางแผนการทำงาน

โปรแกรมที่นิยมใช้งาน Meeting

 • Google Meet
 • Zoom Video
 • Microsoft Teams
 • Skype
 • Line

เป็นต้น

ทำไม Mail Server ต้องนิยมให้มี Online Meeting

เนื่องจากเนื้อหาของการประชุม online สำหรับ Email องค์กรนั้นถือว่าเป็นหัวใจของการทำงานเพื่อประสานงานไปยังแผนกต่างๆในองค์กรการมี Online Meeting ในระบบ Email Server จะสามารถส่งเสริมความสะดวกต่อการมอบหมายงานและป้องกันการผิดพลาดของการทำงานได้ดีอีกด้วย และการ Meeting  Online ยังสามารถให้ผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์กรสามารถจัดประชุมได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จะประหยัดเวลาการทำงานของแต่ละคนมากกว่า การรอประชุมในองค์กรที่ต้องเดินทางมายังบริษัท ซึ่งถือว่าในยุคนี้การใช้งานเอกสารหรือประชุมผ่านระบบ Online จะสะดวกและรวดเร็วกว่ามากๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้ Google Workspace ร่วมกับ Email Server ระบบอื่นได้ไหม

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

จะเกิดผลเสียอย่างไรหาก Mail Server ไม่มีการเก็บ Log

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

Data file .OST คืออะไร

Data File คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อระบบ Email Server

เนื่องจากการใช้งานระบบ Email ผู้ใช้งานสามารถ Add Account ลงอุปกรณ์ที่ 3 ได้เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ Taplet เป็นต้นโดยการ Add Account Email@บริษัทนั้นจะมี Data File ที่เครื่องด้วยขึ้นอยู่กับ Type ของ Account ที่ต้องการ Add เพื่อใช้งานโดยทั่วไป Data File จะมี 2 Type คือ .PST และ .OST ซึ่งจะทำงานต่างกันและใช้งานไม่เหมือนกันหรือที่เราเข้าใจกันอย่างง่ายๆเลยคือ Type ในการ Add Account ลงโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในผู้ใช้งานระบบ Email Server หรือ Email องค์กรเลยก็คือ Type POP และ Type Imap

Data File .OST คืออะไร

Data File .OST เป็น Data file ของ Account ที่ Add Type Imap ซึ่งเป็นการซิงค์ข้อมูลจาก Server มาแสดงให้กับผู้ใช้งานเท่านั้นและการใช้งานแบบ Imap เป็นการใช้งานโดยเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้บน Server Email หากผู้ใช้งานลบ Account ที่ Add Imap ออกจากอุปกรณ์ที่ 3 ไฟล์ .OST จะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติไม่เหมือน Data File .PST จะเป็นการเก็บข้อมูลงเครื่องของผู้ใช้งานหากผู้ใช้งานลบ Account ออกจากอุปกรณ์ที่ 3 แล้ว Data File .PST จะมีค้างในโปรแกรมหรือเครื่องของผู้ใช้งานซึ่งการใช้งานแบบ Imap หรือ Data File .OST นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานหลายเครื่อง หลายอุปกรณ์ เพราะจะเห็นข้อมูลทุกกล่อง Email เช่น Inbox Sent Junk Spam หรือ SubFolder เหมือนกันทั้งหมดแต่การใช้งานแบบ Imap ก็มีข้อเสียคือทำให้พื้นที่ Email เต็มค่อนข้างไวและถ้าลบ Email ออกจากระบบแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้

Cr.https://technologyland.co.th/gocloud/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Data File .PST คืออะไร

Data Center ของ Mail Server นั้นมีผลต่อความเร็วในการใช้งาน Mail Server แค่ไหน

ทำไม? ต้องใช้ระบบ Microsoft 365

HTTPS คืออะไรทำไมต้องใช้ ?

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

Data File .PST คืออะไร

Data File คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการใช้งาน Email Server

 • เนื่องจากการใช้งานระบบ Email ผู้ใช้งานสามารถ Add Account ลงอุปกรณ์ที่ 3 ได้เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ Taplet เป็นต้นโดยการ Add Account Email@บริษัทนั้นจะมี Data File ที่เครื่องด้วยขึ้นอยู่กับ Type ของ Account ที่ต้องการ Add เพื่อใช้งานโดยทั่วไป Data File จะมี 2 Type คือ .PST และ .OST ซึ่งจะทำงานต่างกันและใช้งานไม่เหมือนกันหรือที่เราเข้าใจกันอย่างง่ายๆเลยคือ Type ในการ Add Account ลงโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในผู้ใช้งานระบบ Email Server หรือ Email องค์กรเลยก็คือ Type POP และ Type Imap

Data File .PST คืออะไร

 • ไฟล์ .PST เป็นนามสกุลของ Data file Type POP ซึ่งผู้ใช้งานที่ต้องการ Add Account แบบ Pop นั้น Email จะถูกดูดมาเก็บไว้ใน Data File .PST ในเครื่องของผู้ใช้งาน Data File ส่วนใหญ่จะถูกบันทึกวันใน Drive C ของเครื่องผู้ใช้งานโดยจะแบ่ง Folder ย่อยๆเป็น Inbox,Sent เป็นต้นและถ้าผู้ใช้งานย้าย Data File ไปที่อื่นจะส่งผลให้โปรแกรมของผู้ใช้งานนั้นไม่สามารถ Sync ระบบ email ได้จะเกิด Error แจ้งทันทีรวมถึงขนาดของ Data File .PST นั้นมีขนาดไม่เกิน 50 MB ด้วย หากเกินจะไม่สามารถ Sync หรือดูด Email จาก Server มาได้ทำให้ผู้ใช้งานจะต้อง Add Data File ในโปรแกรมที่ใช้งานใหม่ทันทีเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Email ต่อได้แต่จะเริ่มเก็บข้อมูลใน Data File ใหม่

Cr.https://technologyland.co.th/gocloud/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ Email บริษัทในการติดต่อ

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

ส่ง Email ผิดเรียกคืนได้มั้ยหรือต้องทำใจ ?

 

HTTPS คืออะไรทำไมต้องใช้ ?

 HTTPS คืออะไร

 • HTTPS คือที่เราเข้าใจกันคือ SSL ของ Website หรือ Webmail การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมายนี้ จะเป็นการรับรองความปลอดภัยและยืนยันว่าเจ้าของเว็บไซต์นี้มีตัวตนจริงและ สามารถไว้ใจการให้ข้อมูลผ่านอิเล็คทรอนิกส์ได้ เพราะทุกการสื่อสาร การติดต่อ เป็นการเข้าและถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบ SSL

HTTPS มีประโยชน์อย่างไร

 • เป็นการการันตีว่าข้อมูลที่สื่อสารกันนั้นรวมไป website หรือ webmail ที่ทำการเข้านั้นปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานั้นปลอดภัยมากขึ้นด้วยกรณีที่ผู้ใช้งานเข้า website เพื่อกรอกข้อมูลจะสังเกตได้จากลิงค์ HTTPS ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่า website หรือwebmail นั้นปลอดภัยต่อข้อมูลของผู้ใช้งานหรือไม่และป้องกันการถูก Hack ข้อมูลจาก Hacker ได้อีกด้วย

ใครจำเป็นต้องใช้งาน HTTPS

 • ผู้จัดทำ Webmail หรือ Website เพื่อต้องการให้ Webmail หรือ Website ขององค์กรมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้เยี่ยมชม Website และความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน Webmail กรณีที่เป็นผู้จัดทำระบบ Email บริษัทที่ต้องให้ user Login เข้าใช้งานผ่าน Webmail รวมไปถึงยังป้องกัน Hacker ได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

SSL คืออะไร สำคัญอย่างไรกับ Email

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

Data Center ของ Mail Server นั้นมีผลต่อความเร็วในการใช้งาน Mail Server แค่ไหน

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

โดเมนคืออะไร

โดเมนหรือชื่อ Email หลัง@ ในการจดโดเมนโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะนิยมจดโดเมน .com หรือ .co.th หากเป็นบริษัทในประเทศไทยโดยชื่อโดเมนส่วนใหญ่จะจดอ้างอิงกับชื่อบริษัทเช่น ตัวอักษรย่อ หรือชื่อบริษัทเต็มๆซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะการจดโดเมนนั้นจะต้องเป็นชื่อที่จำได้ง่าย และการจดโดเมนสามารถนำไปทำ website หรือระบบ Email บริษัทได้ด้วยกรณีนี้โดเมนจะถือว่าสำคัญมากบางธุรกิจจะไม่สามารถให้โดเมนหมดอายุได้เลยเพราะมีการติดต่อกันประจำและการต่ทำงานตลอดเวลาเช่น การทำงานด้าน logistic ,สายการบิน เป็นต้น

โดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนได้ไหม

สำหรับโดเมน.comหมดอายุไปแล้วจะไม่สามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนได้ผู้เป็นเข้าของโดเมนต้องต่ออายุกับผู้ดูแลโดเมนคนเก่าก่อนจากนั้นถึงจะสามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนได้โดยการย้ายจะใช้เวลาในการย้ายค่อนข้างนานอย่างน้อย 15 วันซึ่งโดเมนที่ต้องการย้ายผู้ดูแลโดเมนจะต้องไม่หมดอายุอย่างน้อย 15 วัน

สำหรับโดเมน .co.th จะใช้เอกสารในการย้ายผู้ดูแลโดเมนโดยบริษัท THnic ที่รับจดโดเมน .th ทั่วประเทศโดเมนหมดอายุสามารถย้ายได้แต่ถ้าหมดอายุเกิน 30 วันจะมีค่ากู้คืนโดเมน 1600 และต่ออายุโดเมนขั้นต่ำ 1 ปี

โดเมนหมดอายุจะส่งผลอย่างไร

หากโดเมนหมดอายุสำหรับผู้ใช้งานระบบ Email  หรือ website หรือการใช้งานต่างๆโดยต้อง confic กับโดเมนจะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีหรือระบบล่มนั่นเองซึ่งถือว่าโดเมนสำคัญมากสำหรับการใช้งานระบบองค์กรทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารในนามธุรกิจซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างมากโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องใช้งานระบบ Email องค์กรที่ติดต่อกันตลอด 24 ชม. เช่น สายการบิน การโรงแรม หรือ Logistic โดยทั่วไประบบโดเมนจะสามารถต่อได้สูงสุด 10 ปี

ต่ออายุโดเมนทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ซื้อโดเมนเองสามารถต่ออายุโดยการชำระค่าบริการกับผู้จำหน่ายได้เลยสามารถชำระตัดผ่านบัตรเครดิตหรือโอนชำระค่าบริการแต่สำหรับการซื้อผ่าน Reseller (ตัวแทนจำหน่าย)สามารถติดต่อขอชำระค่าบรการต่ออายุโดเมนผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งจะมีเงื่อนไขในการต่ออายุโดเมนที่แตกต่างกันเช่น การชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนรายปีต่อปี หรือการชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนราย 3 ปี เป็นต้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Reseller นั้นๆไป

เช็คโดเมนว่าหมดอายุเมื่อไร

สำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเช็ควันหมดอายุโดเมนได้ที่ website : https://www.whois.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ Email บริษัทในการติดต่อ

วิธีการย้ายผู้ดูแลโดเมนทำได้อย่างไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการจด Domain.com และ .co.th มีอะไรบ้าง

วิธีการ ping ดู mail server ทำได้อย่างไร

ทำไมองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ Email บริษัทในการติดต่อ

Email บริษัทคืออะไร

Email บริษัทคือ Email ที่ใช้ติดต่อในนามบริษัทโดยการจัดทำ Email บริษัทนั้นผู้เป็นเจ้าของต้องจดโดเมนกับผู้ให้บริการทำ Email บริษัท ซึ่งการจัดทำ Email บริษัทนั้นจะใช้เวลาไม่นานสำหรับผู้จดทะเบียนโดเมนใหม่และยังสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของการใช้งาน User ทั่วไปได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ Log การส่ง Email ทั้งขาเข้าและขาออก / การ Manage พื้นที่เพราะต้องมีบาง account หรือ. บาง Email ใช้งานพื้นที่ไม่เท่านั้นกันอย่างแน่นอน รวมไปถึงการ reset password ของ User กรณีที่ User ลืม password หรือ User ดังกล่าวได้ลาออกจากองค์กรแล้วเป็นต้น

Email บริษัทราคาแพงไหม

Email บริษัทหากเป็นระบบของเทคโนโลยีแลนด์ จะเป็น Package เริ่มต้น

 • 5 Account ราคา 2200/Y และสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้มีการจดโดเมนไว้จะต้องเสียค่าบริการจดโดเมนเนมรายปีคือ
 • .com จะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท/ปี
 • .co.th จะมีค่าใช้จ่าย 900 บาท/ปี
 • ***ราคานี้เป็น Package เริ่มต้นเท่านั้น***

ทำไมองค์กรส่วนใหญ่ถึงนิยมใช้ email บริษัทในการติดต่อ

การใช้งาน Email บริษัทในการติดต่อสื่อสารเช่น เรื่องประสานงาน เรื่องเอกสารของบริษัท หรือเป็นการซื้อขายระหว่างบริษัทถือเป็นการสั่งซื้อในนามบริษัทและยังถือว่าเป็นมืออาชีพในการดำเนินการทางธุรกิจซึ่งการดำเนินการธุรกิจถือว่า Email บริษัทเป็นภาพลักษณ์ในการติดต่อในนามองค์กรและยังเป็นการแยกข้อมูลการทำงานและข้อมูลส่วนตัวออกจาก Email ส่วนตัวหรือฟรีอีเมล์ที่เรารู้จักกัน และการใช้งาน Email บริษัทในการติดต่อยังป้องกัน Email จาก Hacker ได้ด้วยเพราะการใช้ฟรีอีเมล์จะตรวจสอบได้ยากมาก

Email บริษัทใช้ในอุปกรณ์อื่นได้ไหม

Email บริษัทสามารถนำไปใช้ในหลายอุปกรณ์ได้ขึ้นอยู่กับการ Add Account เพื่อแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยหากผู้ใช้งานมีการใช้งานในอุปกรณ์เดียวการ Add Account แบบ Popถือว่าเหมาะสมเพราะการ Add  POP นั้นเป็นการเก็บข้อมูลไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าวอุปกรณ์เดียว แต่หากผู้ใช้งานมีการใช้งานหลายอุปกรณ์เช่น ในคอมพิมเตอร์/มือถือ/แทปเล็ต เป็นต้น และต้องการให้ทุกอุปกรณ์แสดงข้อมูลเหมือนกันไม่ว่าจะดูจากอุปกรณ์ใดก็ตามผู้ใช้งานต้อง Add Account แบบ imap เพื่อให้ข้อมูลเห็นเหมือนกันในทุกอุปกรณ์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการย้ายผู้ดูแลโดเมนทำได้อย่างไรบ้าง

ใช้ Google Workspace อยู่แล้วจะเปลี่ยนมาใช้ Google Workspace 2 ระบบได้ไหม

วิธีการดู Mx ของระบบ Email Server ทำได้อย่างไร

ต้องการย้าย Reseller Google Workspace ทำอย่างไร

อีเมล์บริษัทต่างจากฟรีอีเมล์อย่างไร