ระบบ Microsoft 365 คืออะไร ?

Microsoft 365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานอีเมลบริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัทโดยระบบ Microsoft 365

ก่อนย้ายระบบต้องดำเนินการอย่างไร ?

การย้ายระบบ Email Server ทั่วไปผู้ใช้บริการต้องดำเนินการ Backup ข้อมูลก่อนดำเนินการย้ายระบบโดยการ Backup คือ Add Account ลงในโปรแกรมโดยที่นิยมคือโปรแกรม. Outlook  เป็น Type POP เพื่อดูดข้อมูลลงเครื่องของผู้ใช้งานลงเครื่องเพราะกรณีที่ย้ายระบบ Email จะไม่สามารถย้ายข้อมูลตามมาด้วยได้ ก่อนการย้ายการ Backup ข้อมูลจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการเตรียมรายชื่อ Email และ Password ที่ต้องการตั้งในระบบใหม่ และหน้าจัดการโดเมนเพื่อใช้ Login ในกรณีที่เปลี่ยนค่าระบบ Email Server ซึ่งหน้าจัดการโดเมนต้องขอ User,password กับผู้ดูแลโดเมนเท่านั้น

ย้ายมาใช้ Microsoft 365 ทำได้อย่างไร ?

การย้ายระบบ Email มาใช้ Microsoft เมื่อ Backup เสร็จแล้วและได้วันเวลาในการย้ายระบบ Email มาใช้งานระบบ Microsoft 365 แล้วขึ้นตอนต่อไปคือเปลี่ยนค่าระบบ Email ในหน้าจัดการโดเมนตามวันและเวลาที่กำหนดซึ่งการเปลี่ยนค่าระบบ Email นั้นจะมีผลให้ระบบเดิม (ระบบเก่า) ไม่สามารถใช้งานได้ทันที ค่าระบบ Email ของระบบ Microsoft 365 ประกอบด้วยค่าดังนี้

ย้ายมาใช้ Microsoft 365 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

ระบบ Microsoft 365 ทางเราจะให้บริการแบบ Business 2 แบบ คือ

  • Microsoft 365 Basic ราคา 1359 บาท/U/Y
  • Microsoft 365 Standard ราคา 3970 บาท/U/Y

(ราคานี้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามค่าเงินบาท)

 

Cr.https://technologyland.co.th/email/microsoft-office-365

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

Microsoft 365 คืออะไร

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี