ระบบ Microsoft 365 คืออะไร

365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัทโดยระบบ Microsoft 365

ก่อนย้ายระบบต้องดำเนินการอย่างไร

การย้ายระบบ Email Server ทั่วไปผู้ใช้บริการต้องดำเนินการ Backup ข้อมูลก่อนดำเนินการย้ายระบบโดยการ Backup คือ Add Account ลงในโปรแกรมโดยที่นิยมคือโปรแกรม. Outlook  เป็น Tpye POP เพื่อดูดข้อมูลลงเครื่องของผู้ใช้งานลงเครื่องเพราะกรณีที่ย้ายระบบ Email จะไม่สามารถย้ายข้อมูลตามมาด้วยได้ ก่อนการย้ายการ Backup ข้อมูลจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการเตรียมรายชื่อ Email และ Password ที่ต้องการตั้งในระบบใหม่ และหน้าจัดการโดเมนเพื่อใช้ Login ในกรณีที่เปลี่ยนค่าระบบ Email Server ซึ่งหน้าจัดการโดเมนต้องขอ User,password กับผู้ดูแลโดเมนเท่านั้น

ย้ายมาใช้ Microsoft 365 ทำได้อย่างไร

การย้ายระบบ Email มาใช้ Microsoft เมื่อ Backup เสร็จแล้วและได้วันเวลาในการย้ายระบบ Email มาใช้งานระบบ Microsoft 365 แล้วขึ้นตอนต่อไปคือเปลี่ยนค่าระบบ Email ในหน้าจัดการโดเมนตามวันและเวลาที่กำหนดซึ่งการเปลี่ยนค่าระบบ Email นั้นจะมีผลให้ระบบเดิม (ระบบเก่า) ไม่สามารถใช้งานได้ทันที ค่าระบบ Email ของระบบ Microsoft 365 ประกอบด้วยค่าดังนี้

ย้ายมาใช้ Microsoft 365 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ระบบ Microsoft 365 ทางเราจะให้บริการแบบ Business 2 แบบ คือ

  • Microsoft 365 Basic ราคา 2350/U/Y
  • Microsoft 365 Standard ราคา 4800/U/Y

(ราคานี้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามค่าเงินบาท)

 

Cr.https://technologyland.co.th/microsoft365/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

Microsoft 365 คืออะไร

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี