Microsoft 365 Basic คืออะไร ?

  • Microsoft 365 Basic เป็นตัวเริ่มต้นของ Package email สำหรับองค์กรระบบ Microsoft 365 ซึ่งผู้ใช้งานจะนิยมใช้งานเนื่องจากมีราคาไม่สูงมากและสามารถใช้งาน Microsoft office แบบ online ได้ด้วยทั้งนี้สำหรับพื้นที่ของระบบ Microsoft 365 Basic จะได้พื้นที่ Email 50 GB เลยถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างเยอะและมากไปกว่านั้นยังได้พื้นที่ One Drive ในการเก็บข้อมูล online 1TB/Acc

Microsoft 365 Standard คืออะไร ?

  • Microsoft 365 Standard เป็นตัวที่ราคาปรับขึ้นมาจาก Basic เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft office แบบมี Licens ซึ่ง Microsoft 365 Standard นั้นจะได้พื้นที่สำหรับ Email 50 Gb/Acc และพื้นที่สำหรับ One Drive ในการเก็บข้อมูล Online 1TB/Acc

Microsoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard ต่างกันอย่างไร ?

แอป Office เวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับพีซีและ Mac

  • Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote เวอร์ชันที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และอัปเดตอยู่เสมอสำหรับ Windows หรือ Mac (พร้อม Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น)
  • ผู้ใช้แต่ละคนสามารถติดตั้งแอป Office บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุดจำนวน 5 เครื่อง

จัดการสัมมนาผ่านเว็บที่มีหน้าการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม การยืนยันอีเมล และการรายงาน

ราคาMicrosoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard เท่าไร ?

ระบบ Microsoft 365 ทางเราจะให้บริการแบบ Business 2 แบบ คือ

  • Microsoft 365 Basic ราคา 1359 บาท/U/Y
  • Microsoft 365 Standard ราคา 3970 บาท/U/Y

(ราคานี้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามค่าเงินบาท)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

Microsoft 365 คืออะไร

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี