ทำไม? ต้องใช้ระบบ Microsoft 365

ทำไมต้องใช้งานระบบ Microsoft 365

 • เนื่องจากระบบ Microsoft 365 เหมาะสำหรับทุกองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยกความสะดวกต่อการใช้งานระบบ Email องค์กรซึ่งระบบที่ใช้งานได้รับมาตราฐานและเป็นที่นิยมต่อการเลือกใช้งานระบบ Emai องค์กรและมากไปกว่านั้นระบบ Email Microsoft 365 นั้นยังมีราคาไม่แพงซึ่งองค์เล็กเช่น 5 user สามารถซื้อเพื่อใช้งาน email องค์ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นภาพลักษณ์ในการติดต่อสื่อสารหรือการติดต่อด้านธุรกิจในนามองค์กรเป็นองค์เป็นอย่างมาก

Package Microsoft 365 ต่างกันอย่างไร

Package Microsoft 365 นั้นมีจำนวนมากซึ่งสำหรับระบบ Email องค์กรนั้นทางเราผู้ให้บริการตัวแทนจำหน่ายแนะนำ 2 Package ดังนี้

 • Microsoft 365 Business Basic
 • Microsoft 35 Business Standard

2 Package ด้านบนที่แนะนำนั้นแต่ต่างกันอย่างไร ทางเราขอสรุปข้อมูลให้ดังนี้

Microsoft 365 Business Basic

 • อีเมลระดับธุรกิจ 50 GB
 •  แอป Office เวอร์ชันบนเว็บ
 •  ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 1 TB
 •  แชท โทร ประชุมกับผู้เข้าร่วมสูงสุด 300 คน
 •  ความปลอดภัยระดับมาตรฐาน
 •  Free: Dual DNS จากเทคโนโลยีแลนด์
ข้อมูลโดยสรุป: ระบบ Email Hosting ที่มาพร้อมกับระบบแชร์ไฟล์ ประชุมออนไลน์และ Office บนเว็บเท่านั้น
Microsoft 35 Business Standard
 • อีเมลระดับธุรกิจ 50 GB
 •  แอป Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป
 •  ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 1 TB
 •  จัดการสัมมนาผ่านเว็บได้อย่างง่ายดาย
 •  จัดการการนัดหมายกับลูกค้า
 •  Free: Dual DNS จากเทคโนโลยีแลนด์
ข้อมูลโดยสรุป: ระบบ Email Hosting ที่มาพร้อมกับระบบแชร์ไฟล์ ประชุมออนไลน์ Office บนเว็บและเวอร์ชันเดสก์ท็อปและ Function เพิ่มเติมอื่นๆ

ราคา Microsoft เท่าไร

ระบบ Microsoft 365 ทางเราจะให้บริการแบบ Business 2 แบบ คือ

 • Microsoft 365 Basic ราคา 2350/U/Y
 • Microsoft 365 Standard ราคา 4800/U/Y

(ราคานี้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามค่าเงินบาท)

Cr.https://technologyland.co.th/microsoft365/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Microsoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard ต่างกันอย่างไร ?

ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

Microsoft 365 คืออะไร

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

Microsoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard ต่างกันอย่างไร ?

Microsoft 365 Basic คืออะไร

 • Microsoft 365 Basic เป็นตัวเริ่มต้นของ Package email สำหรับองค์กรระบบ Microsoft 365 ซึ่งผู้ใช้งานจะนิยมใช้งานเนื่องจากมีราคาไม่สูงมากและสามารถใช้งาน Microsoft office แบบ online ได้ด้วยทั้งนี้สำหรับพื้นที่ของระบบ Microsoft 365 Basic จะได้พื้นที่ Email 50 GB เลยถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างเยอะและมากไปกว่านั้นยังได้พื้นที่ One Drive ในการเก็บข้อมูล online 1TB/Acc

Microsoft 365 Standard คืออะไร

 • Microsoft 365 Standard เป็นตัวที่ราคาปรับขึ้นมาจาก Basic เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft office แบบมี Licens ซึ่ง Microsoft 365 Standard นั้นจะได้พื้นที่สำหรับ Email 50 Gb/Acc และพื้นที่สำหรับ One Drive ในการเก็บข้อมูล Online 1TB/Acc

Microsoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard ต่างกันอย่างไร ?

แอป Office เวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับพีซีและ Mac

 • Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote เวอร์ชันที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และอัปเดตอยู่เสมอสำหรับ Windows หรือ Mac (พร้อม Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น)
 • ผู้ใช้แต่ละคนสามารถติดตั้งแอป Office บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุดจำนวน 5 เครื่อง

จัดการสัมมนาผ่านเว็บที่มีหน้าการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม การยืนยันอีเมล และการรายงาน

ราคาMicrosoft 365 Basic และ Microsoft 365 Standard เท่าไร

ระบบ Microsoft 365 ทางเราจะให้บริการแบบ Business 2 แบบ คือ

 • Microsoft 365 Basic ราคา 2350/U/Y
 • Microsoft 365 Standard ราคา 4800/U/Y

(ราคานี้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามค่าเงินบาท)

 

Cr.https://technologyland.co.th/microsoft365/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

Microsoft 365 คืออะไร

ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

ระบบ Microsoft 365 คืออะไร

365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัทโดยระบบ Microsoft 365

ก่อนย้ายระบบต้องดำเนินการอย่างไร

การย้ายระบบ Email Server ทั่วไปผู้ใช้บริการต้องดำเนินการ Backup ข้อมูลก่อนดำเนินการย้ายระบบโดยการ Backup คือ Add Account ลงในโปรแกรมโดยที่นิยมคือโปรแกรม. Outlook  เป็น Tpye POP เพื่อดูดข้อมูลลงเครื่องของผู้ใช้งานลงเครื่องเพราะกรณีที่ย้ายระบบ Email จะไม่สามารถย้ายข้อมูลตามมาด้วยได้ ก่อนการย้ายการ Backup ข้อมูลจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการเตรียมรายชื่อ Email และ Password ที่ต้องการตั้งในระบบใหม่ และหน้าจัดการโดเมนเพื่อใช้ Login ในกรณีที่เปลี่ยนค่าระบบ Email Server ซึ่งหน้าจัดการโดเมนต้องขอ User,password กับผู้ดูแลโดเมนเท่านั้น

ย้ายมาใช้ Microsoft 365 ทำได้อย่างไร

การย้ายระบบ Email มาใช้ Microsoft เมื่อ Backup เสร็จแล้วและได้วันเวลาในการย้ายระบบ Email มาใช้งานระบบ Microsoft 365 แล้วขึ้นตอนต่อไปคือเปลี่ยนค่าระบบ Email ในหน้าจัดการโดเมนตามวันและเวลาที่กำหนดซึ่งการเปลี่ยนค่าระบบ Email นั้นจะมีผลให้ระบบเดิม (ระบบเก่า) ไม่สามารถใช้งานได้ทันที ค่าระบบ Email ของระบบ Microsoft 365 ประกอบด้วยค่าดังนี้

ย้ายมาใช้ Microsoft 365 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ระบบ Microsoft 365 ทางเราจะให้บริการแบบ Business 2 แบบ คือ

 • Microsoft 365 Basic ราคา 2350/U/Y
 • Microsoft 365 Standard ราคา 4800/U/Y

(ราคานี้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามค่าเงินบาท)

 

Cr.https://technologyland.co.th/microsoft365/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

Microsoft 365 คืออะไร

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

ใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Map DNS ค่าอะไรบ้าง

DNS คืออะไร

DNS หรือ Domain Name Server เป็นตัวหลักสำหรับการชี้ค่าต่างๆหรือเปรียบเสมือนท่อหลักในการส่งสัญญาณเป็นองค์ประกอบภายในโดเมน เช่น โดเมน AAA.com จะประกอบไปด้วยค่า  DNS ภายในเช่น ค่าสำหรับชี้ระบบ Email หรือค่าสำหรับชี้ค่า Website ที่ประกอบไปด้วย

 • 1. ค่า NS (Name Server) Record เป็นค่าหลักหากสำหรับชี้ค่าต่างๆเปลี่ยนค่านี้แล้วจะมีผลทันทีทั้งระบบ Email และระบบ website
 • 2. ค่า MX (Mail Exchanger) Record เป็นค่าสำหรับชี้ค่าระบบ Email Server โดยจะมีกี่ตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำระบบโดยการทำงานคือผู้ส่ง ส่ง Email มาปลายทางระบบผู้ส่งจะตรวจสอบหาค่า MX ของปลายทางเพื่อส่ง Email เข้า Server ผู้รับของปลายทาง
 • 3. ค่า Cname (Canonical Name ชื่อเสมือน) เป็นการ map ค่า Host name ไปยัง Host name เช่น web.AAA.com map ไปยัง www.AAA.com
 • 4. ค่า TXT Record เป็น DNS ของ Domain name ซึ่งมักจะมีเอาไว้เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันว่าคุณนั้นเป็นเจ้าของ Domain name นั้นจริงๆ ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เราอาจจะพบวิธีการนี้ในกระบวนการสมัครสมาชิก หรือ บริการที่ต้องใช้ชื่อ Domain name
 • 5. ค่า SRV ระบุโฮสต์และพอร์ตสำหรับบริการเฉพาะ เช่น Voice over IP (VoIP) การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และอื่นๆ ระเบียน DNS อื่นๆ ส่วนใหญ่จะระบุเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ IP แต่ระเบียน SRV จะมีพอร์ตที่ที่อยู่ IP นั้นด้วย อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลบางตัวต้องใช้ระเบียน SRV เพื่อให้ทำงานได้

Microsoft 365 คืออะไร

365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัท

Map DNS ระบบ Microsoft 365 ใช้ค่าอะไรบ้าง

การเปลี่ยนค่า DNS สำหรับ Email Server จะต้องเปลี่ยนในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยที่สุดเพื่อให้กระทบต่อผู้ใช้งานและการติดต่อสื่อสารองค์กรส่วนใหญ่ผู้ให้บริการหรือ IT จะเปลี่ยนค่าในช่วงกลางคืนเพราะการเปลี่ยนค่าระบบ Email Server นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีหลังเปลี่ยนค่าแล้วต้องรอ DNS Update ประมาณ 3-5 ชม.ขึ้นอยู่กับ Internet ของผู้ใช้งาน ค่าสำหรับ Map DNS เพื่อใช้งานระบบ Microsoft 365 ต้อง Mapค่าดังนี้

 

Cr.https://technologyland.co.th/microsoft365/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

Microsoft 365 คืออะไร

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

อีเมล์บริษัทต่างจากฟรีอีเมล์อย่างไร

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง ?

ระบบ 365 คืออะไร

365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัท

ระบบ 365 มี Package อะไรบ้าง

เนื่องจาก Package ขอระบบ 365 นั้นมีจำหน่ายจำนวนมากแต่สำหรับระบบ Email องค์กรนั้นจะมีให้บริการดังนี้

 • Microsoft 365 Basic ราคา 1270/U/Y
 • Microsoft 365 Standard ราคา 3850/U/Y

แต่ละ Package เหมาะกับองค์กรแบบใด

เนื่องจาก Package ขององค์กรจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้งานและพื้นที่สำหรับผู้ใช้งานสำหรับองค์กรที่มีการใช้งานจำนวนน้อยและสามารถใช้งานโปรแกรมแบบ Online ได้จะเหมาะสำหรับ Microsoft Offive 365 แบบ Basic ซึ่งจะได้พื้นที่ 1 TB/Account และสามารถใช้งาน Office 365 แบบ Online ได้แต่ถ้าองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรือต้องการใช้งาน Office ทั้ง online และ Vertion Desktop  ก็สามารถเลือกซื้อ Microsoft 365 แบบ Standard ซึ่งจะได้พื้นที่ 1 TB/Account และใช้งาน Office Online และ Desktop ได้ด้วย

ทำไมต้องใช้งานระบบ 365

ระบบ Microsoft เหมาะสำหรับผู้ใช้ Email องค์กรเริ่มต้นตั้งแต่ 1 Email ขึ้นไปหรือการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรในนามบริษัทก็นิยมใช้งาน Email บริษัทเพื่อบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรรวมทั้งระบบ Email Microsoft 365 ยังเหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้งาน Email หรือใช้งานคอมพิมเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windown หรือ IOS ก็ได้เพราะจะได้ฟังก์ชั่นการทำงานของ Office 365 ทั้งแบบ Online และแบบติดตั้งที่เครื่องเมื่อสั่งซื้อ Packagr Standard ซึ่งสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งานภายในองค์กรโดยไม่ต้องลง Office เพิ่มเติมอีก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

Microsoft 365 คืออะไร

HTTPS คืออะไรทำไมต้องใช้ ?

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

ทำไมต้องอย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุสำคัญอย่างไร?

ระบบ Microsoft 365 เหมาะกับใครมากที่สุด

ระบบ Microsoft 365 เหมาะสมกับใครมากที่สุด

ระบบ Microsoft เหมาะสำหรับผู้ใช้ Email องค์กรเริ่มต้นตั้งแต่ 1 Email ขึ้นไปหรือการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรในนามบริษัทก็นิยมใช้งาน Email บริษัทเพื่อบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรรวมทั้งระบบ Email Microsoft 365 ยังเหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้งาน Email หรือใช้งานคอมพิมเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windown หรือ IOS ก็ได้เพราะจะได้ฟังก์ชั่นการทำงานของ Office 365 ทั้งแบบ Online และแบบติดตั้งที่เครื่องเมื่อสั่งซื้อ Packagr Standard ซึ่งสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งานภายในองค์กรโดยไม่ต้องลง Office เพิ่มเติมอีก

ระบบ Microsoft 365 มี Package  อะไรบ้าง

Package ของระบบ Microsoft มีจำนวนมากแต่สำหรับระบบ Email ในนามองค์กรนั้นแนะนำเป็น 2 Package ดังนี้

1.Package Microsoft 365 Business Basic

2.Package Microsoft 365 Business Standard

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://technologyland.co.th/microsoft365/compare.html

ระบบ Microsoft 365 ใช้งานใน Outlook ได้หรือไม่

เนื่องจากโปรแกรม Outlook เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้งาน Email องค์การผ่าน Client ดังกล่าวซึ่งระบบ Microsoft 365 สามารถใช้งานบนโปรแกรม Outlook ได้เนื่องจากระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นตัวโปรแกรม Outlook มาให้ด้วยตาม Package ที่ผู้ใช้งานซื้อไว้เช่น Package Microsoft 365 Business Basic จะสามารถใช้งานโปรแกรม Outlook ผ่านระบบ Online เท่านั้นแต่ถ้าเป็น Package Microsoft 365 Business Standard จะสามารถใช้งาน Outlook ผ่านระบบ Online และแบบติดตั้ง Licens ลงที่เครื่องของผู้ใช้งานด้วย

ซื้อ Microsoft 365 ในประเทศไทยมีวิธีเลือกอย่างไร

1.เลือก Package ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบให้มากที่สุด

2.เลือกบริษัทจำหน่าย Product ราคาถูกและดี

3.เลือกบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่  Support แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

4.เลือกบริษัทที่มีเจ้าหน้าคอยแก้ไขปัญหาให้หากติดปัญหาการใช้งาน

5.เลือกบริษัทที่มีฐานลูกค้าเพื่อบ่งบอกคุณภาพของบริษัทที่เราเลือกซื้อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Microsoft 365 คืออะไร

Google Workspace ราคาเท่าไร

Google Workspace 2 ระบบเหมาะกับใคร

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

หากใช้งาน Email Server อยู่จะย้ายผู้ให้บริการได้อย่างไร ?

Microsoft 365 คืออะไร

Microsoft 365 คืออะไร

 • 365 คือระบบ Email องค์กรของระบบ Microsoft ซึ่งจะมี Package ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นที่นิยมต่อการใช้งานระบบ Email บริษัทเพราะระบบ Microsoft 365 นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้ Microsoft office ให้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริหารที่มองหาระบบ Email องค์กรเพื่อใช้งานเป็นระบบ Email สำหรับติดต่อสื่อสารในนามบริษัทโดยระบบ Microsoft 365 แต่ละ Packge นั้นจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ทำไมต้องใช้งานระบบ Microsoft 365

 • เนื่องจากระบบ Microsoft 365 เป็นระบบที่ผู้คนคุ้นเคยกับหน้าตาของ microsoft office แล้วยังสามารถใช้งานผ่านระบบ online ได้ด้วยซึ่งถือว่าสะดวกต่อการใช้งานและการติดต่อเพื่อรองรับการทำงานแบบระบบองค์กรเป็นอย่างมากและที่มากไปกว่านั้นระบบ Microsoft 365 นั้นยังได้พื้นที่สำหรับ One Drive 1 TB/Account เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เยอะมากสำหรับเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ส่วนระบบ Email แต่ละ User จะได้พื้นที่ 50 GB/Account ทั้งระบบ Basic และ standard ซึ่งจะหมดปัญหา Email เต็มเร็วต่อผู้ใช้งานที่ต้องมาคอยนั่งลบ Email ออกจากระบบเพราะบางฉบับก็ไม่สามารถลบได้เนื่องจากเป็น Email องค์กรที่ติดต่อสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ Microsoft 365

เนื่องจากระบบ Microsoft 365 จะมีหลาย Package สำหรับระบบ Email องค์กรผู้เขียนขอแนะนำ 2  Package ดังนี้

 • ระบบ Basic ราคา 1270/U/Y
 • ระบบ Standard ราคา 3850/U/Y

อ้างอิงจาก https://technologyland.co.th/microsoft365/

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Microsoft 365 คืออะไร

 • เป้าหมายสูงสุดของระบบ Microsoft 365 เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรกรณีที่ต้องซื้อ licenes สำหรับ Office หรือการซื้อพื้นที่เพิ่มสำหรับ User ซึ่งระบบ Microsoft 365 ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเพราะได้ Office ทั้ง online และแบบติดตั้งลงเครื่องของผู้ใช้งานและมากไปกว่านั้นคือพื้นที่ของ email จะได้พื้นที่มากถึง 50 GB ช่วยป้องกัน Email เต็มได้ดีเหมาะสำหรับองค์กรที่เก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud

บทความที่เกี่ยวข้อง

port ที่นิยมในการใช้งาน mail server

HTTPS คืออะไรทำไมต้องใช้ ?

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

Google Workspace ราคาเท่าไร