โดเมนคืออะไร

โดเมนหรือชื่อ Email หลัง@ ในการจดโดเมนโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะนิยมจดโดเมน .com หรือ .co.th หากเป็นบริษัทในประเทศไทยโดยชื่อโดเมนส่วนใหญ่จะจดอ้างอิงกับชื่อบริษัทเช่น ตัวอักษรย่อ หรือชื่อบริษัทเต็มๆซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะการจดโดเมนนั้นจะต้องเป็นชื่อที่จำได้ง่าย และการจดโดเมนสามารถนำไปทำ website หรือระบบ Email บริษัทได้ด้วยกรณีนี้โดเมนจะถือว่าสำคัญมากบางธุรกิจจะไม่สามารถให้โดเมนหมดอายุได้เลยเพราะมีการติดต่อกันประจำและการต่ทำงานตลอดเวลาเช่น การทำงานด้าน logistic ,สายการบิน เป็นต้น

โดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนได้ไหม

สำหรับโดเมน.comหมดอายุไปแล้วจะไม่สามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนได้ผู้เป็นเข้าของโดเมนต้องต่ออายุกับผู้ดูแลโดเมนคนเก่าก่อนจากนั้นถึงจะสามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนได้โดยการย้ายจะใช้เวลาในการย้ายค่อนข้างนานอย่างน้อย 15 วันซึ่งโดเมนที่ต้องการย้ายผู้ดูแลโดเมนจะต้องไม่หมดอายุอย่างน้อย 15 วัน

สำหรับโดเมน .co.th จะใช้เอกสารในการย้ายผู้ดูแลโดเมนโดยบริษัท THnic ที่รับจดโดเมน .th ทั่วประเทศโดเมนหมดอายุสามารถย้ายได้แต่ถ้าหมดอายุเกิน 30 วันจะมีค่ากู้คืนโดเมน 1600 และต่ออายุโดเมนขั้นต่ำ 1 ปี

โดเมนหมดอายุจะส่งผลอย่างไร

หากโดเมนหมดอายุสำหรับผู้ใช้งานระบบ Email  หรือ website หรือการใช้งานต่างๆโดยต้อง confic กับโดเมนจะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีหรือระบบล่มนั่นเองซึ่งถือว่าโดเมนสำคัญมากสำหรับการใช้งานระบบองค์กรทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารในนามธุรกิจซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างมากโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องใช้งานระบบ Email องค์กรที่ติดต่อกันตลอด 24 ชม. เช่น สายการบิน การโรงแรม หรือ Logistic โดยทั่วไประบบโดเมนจะสามารถต่อได้สูงสุด 10 ปี

ต่ออายุโดเมนทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ซื้อโดเมนเองสามารถต่ออายุโดยการชำระค่าบริการกับผู้จำหน่ายได้เลยสามารถชำระตัดผ่านบัตรเครดิตหรือโอนชำระค่าบริการแต่สำหรับการซื้อผ่าน Reseller (ตัวแทนจำหน่าย)สามารถติดต่อขอชำระค่าบรการต่ออายุโดเมนผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งจะมีเงื่อนไขในการต่ออายุโดเมนที่แตกต่างกันเช่น การชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนรายปีต่อปี หรือการชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนราย 3 ปี เป็นต้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Reseller นั้นๆไป

เช็คโดเมนว่าหมดอายุเมื่อไร

สำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเช็ควันหมดอายุโดเมนได้ที่ website : https://www.whois.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ Email บริษัทในการติดต่อ

วิธีการย้ายผู้ดูแลโดเมนทำได้อย่างไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการจด Domain.com และ .co.th มีอะไรบ้าง

วิธีการ ping ดู mail server ทำได้อย่างไร

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี