ย้ายผู้ดูแลโดเมนหรือที่รู้จักคือย้ายโดเมน ซึ่งเป็นการย้ายผู้ให้บริการจากผู้ดูแลบริษัทเก่ามาบริษัทใหม่ซึ่งวิธีการย้ายผู้ดูแลโดเมนระบบ Email บริษัทนั้นจะแบ่งเป็น 2แบบหลักๆคือ

 • การย้ายผู้ดูแลโดเมน.com
 • การย้ายผู้ดูแลโดเมน .co.th

ย้ายผู้ดูแลโดเมนต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการย้ายผู้ดูแลโดเมนทั้ง .com และ .co.th จะแตกต่างกันดังนี้

การย้ายผู้ดูแลโดเมน.com ต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลดังนี้

 • Auz code ของโดเมน company.com
 • เปลี่ยนสถานะโดเมน เป็น active/OK
 • โดเมนต้องไม่หมดอายุ
 • ให้ registrant email กด Approve เมื่อดำเนินการย้ายโดเมนแล้ว

การย้ายผู้ดูแลโดเมน.co.th ต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลดังนี้

 • เอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนมพร้อมตราประทับและลายเซ็นของผู้มีอำนาจพร้อมระบุชื่อเป็นตัวบรรจง

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thnic.co.th/th/changelogin/

 

ระยะเวลาในการย้ายผู้ดูแลโดเมนใช้เวลาเท่าไร

 • ระยะเวลาในการย้ายผู้ดูแลโดเมน .com ต้องใช้เวลาในการย้ายอย่างน้อย 15 วันซึ่งโดเมนต้องไม่หมดอายุอย่างน้อย 15 วันเพราะกรณีที่โดเมนหมดอายุในขณะที่ย้ายจะถือว่าการย้ายผู้ดูแลไม่สำเร็จ
 • ระยะเวลาในการย้ายผู้ดูแลโดเมน .co.th เป็นการใช้เอกสารในการย้ายผู้ดูแลโดเมนโดย Thnic ผู้รับจดโดเมน .th ทั้งหมดจะใช้เวลาในการย้ายภายใน 2 ชั่วโมงหากเอกสารถูกต้อง

ย้ายผู้ดูแลโดเมนกระทบต่อการใช้งาน Email หรือไม่

กรณีที่ย้ายผู้ดูแลโดเมนจะไม่กระทบต่อการใช้งานระบบ Email เนื่องจากเป็นการย้ายผู้ให้บริการดูแลโดเมนเป็นอีกบริษัทหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับโดเมน.com ซึ่งใช้เวลาในการย้ายค่อนข้างนานโดยระหว่างการย้ายผู้ดูแลโดเมนจะไม่สามารถเปลี่ยนค่าใดๆภายใน DNS ได้จนกว่าจะย้ายผู้ดูแลโดเมนเสร็จสมบรูณ์

ย้ายผู้ดูแลโดเมนต้องเสียเงินไหม

สำหรับย้ายผู้ดูแลโดเมนระบบจะให้ต่ออายุโดเมนอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะเสียค่าบริการในการต่ออายุโดเมน

 • .com 500บาท/ปี
 • .co.th 900บาท/ปี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องอย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุสำคัญอย่างไร?

อีเมล์บริษัทต่างจากฟรีอีเมล์อย่างไร

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

เอกสารที่ต้องใช้ในการจด Domain.com และ .co.th มีอะไรบ้าง

การแนบไฟล์ในการใช้งาน Mail Server ควรเป็นเท่าไหร่ ?

 

Facebook Comments
 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี