การตรวจสอบโดเมนว่างสามารถจดโดเมนได้หรือไม่

 • หากต้องการจดโดเมน สามารถตรวจสอบชื่อโดเมนที่ว่างสามารถตรวจสอบได้จาก https://www.whois.com/ 

 

 • หากโดเมนว่างจะไม่ปรากฏรายละเอียดของผู้จดโดมน ดังภาพ

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดโดเมน .com

 • กรณีที่ต้องการจดโดเมน .com หากโดเมนที่ตรวจสอบด้วยวิธีด้านบนว่าง สามารถจดโดเมนได้เลยโดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

 

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดโดเมน .co.th

 • กรณีที่ต้องการจดโดเมน .co.th ต้องใช้เอกสารรับรองบริษัทหน้าแรกหรือเอกสาร ภ.พ.20 ประกอบการจดโดเมน .co.th (ซึ่งโดเมนที่ต้องการจดต้องสอดคล้องกับชื่อบริษัท)

 

โดเมนคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อระบบ Email Server

 • โดเมนคือชื่อหลัง @ที่ต่อท้าย Email ส่วนใหญ่จะจดเป็นชื่อบริษัทหรืออักษรย่อบริษัท เช่น ABC.com กรณีที่ทำ Email Server ต้องมีโดเมนเนมก่อนเพื่อติดตั้งระบบ Email ในนามโดเมนและสร้างชื่อ Email เป็น @ABC.com เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในนามองค์กรในการติดตั้งระบบ Email หรือเพิ่มค่าระบบ Email ในโดเมนนั้นคือค่า MX,Cname,TXT หรือค่า NS

ค่าใช้จ่ายการการจดโดเมน .com และ .co.th เท่าไร

 • .com มีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 500/Y
 • .co.th มีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 900/Y

 

วิธีการย้ายโดเมน .com และ .co.th ทำได้อย่างไร

วิธีการย้ายโดเมน .com สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องมีเอกสารใดๆ แต่ลูกค้าต้องประสานงานกับผู้ให้บริการรายเก่าเพื่อขอข้อมูลในการย้ายโดเมน .com ดังนี้

 • Auz code ของโดเมน
 • เปลี่ยนสถานะโดเมน เป็น active/OK
 • โดเมนต้องไม่หมดอายุ
 • registrant email กด Approve เมื่อดำเนินการย้ายโดเมนแล้ว

วิธีการย้ายโดเมน .co.th จะต้องใช้เอกสารในการย้ายผู้ดูแลโดเมนทางผู้ให้บริการรายใหม่จะส่งเอกสารให้ลูกค้ากรอกและประทับตาบริษัท และส่งให้บริการจะดำเนินการย้ายโดเมนให้ดังนี้

 • ผู้ให้บริการจะส่งเอกสารที่ประทับตาบริษัทให้ทาง THnic ผู้รับจดโดเมน .co.th ทั่วประเทศ
 • ทาง THnic จะดำเนินการโดเมนตามเอกสารแจ้งเข้าระบบผู้ให้บริการใหม่
 • จากนั้นผู้ให้บริการกดรับโดเมนตามเอกสาร ถือว่าเป็นการย้ายโดเมน .co.th เสร็จสมบรูณ์

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรกคืออะไร

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัด

Auz code ใช้กับโดเมนใด และได้มาอย่างไร

 • Auz code ใช้กับการย้ายโดเมน .com เท่านั้น จะได้มาจากผู้ให้บริการเก่าจะสามารถ Generate code ออกมาเพื่อให้ผู้บริการรายใหม่ Tranfer Domain

โดเมนหมดอายุสามรถย้ายได้หรือไม่

 • กรณีที่ที่โดเมนหมดอายุจะไม่สามารถย้ายโดเมนได้ ต้องทำการต่ออายุกับผู้ให้บริการเดิมก่อน ซึ่งการย้ายโดเมนโดเมนต้องไม่หมดอายุอย่างน้อย 30 วันเพราะเนื่องจากการย้ายโดเมนเนมต้องใช้เวลาในการย้าย 5-7 วันหากโดเมนหมดอายุระหว่างการย้ายอาจจะทำให้การย้ายไม่เสร็จสมบรูณ์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใช้งาน Email Server อยู่จะย้ายผู้ให้บริการได้อย่างไร ?

การเก็บ Log ตาม พรบ คอม สำหรับผู้ให้บริการ Mail Server ต้องเก็บอะไรบ้างอย่างไร ?

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

SSD Disk ใน Email Server ช่วยทำให้การใช้งานเร็วขึ้นจริงมั้ย ?

การแนบไฟล์ในการใช้งาน Mail Server ควรเป็นเท่าไหร่ ?

Facebook Comments
 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี