HTTPS คืออะไร

  • HTTPS คือที่เราเข้าใจกันคือ SSL ของ Website หรือ Webmail การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมายนี้ จะเป็นการรับรองความปลอดภัยและยืนยันว่าเจ้าของเว็บไซต์นี้มีตัวตนจริงและ สามารถไว้ใจการให้ข้อมูลผ่านอิเล็คทรอนิกส์ได้ เพราะทุกการสื่อสาร การติดต่อ เป็นการเข้าและถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบ SSL

HTTPS มีประโยชน์อย่างไร

  • เป็นการการันตีว่าข้อมูลที่สื่อสารกันนั้นรวมไป website หรือ webmail ที่ทำการเข้านั้นปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานั้นปลอดภัยมากขึ้นด้วยกรณีที่ผู้ใช้งานเข้า website เพื่อกรอกข้อมูลจะสังเกตได้จากลิงค์ HTTPS ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่า website หรือwebmail นั้นปลอดภัยต่อข้อมูลของผู้ใช้งานหรือไม่และป้องกันการถูก Hack ข้อมูลจาก Hacker ได้อีกด้วย

ใครจำเป็นต้องใช้งาน HTTPS

  • ผู้จัดทำ Webmail หรือ Website เพื่อต้องการให้ Webmail หรือ Website ขององค์กรมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้เยี่ยมชม Website และความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน Webmail กรณีที่เป็นผู้จัดทำระบบ Email บริษัทที่ต้องให้ user Login เข้าใช้งานผ่าน Webmail รวมไปถึงยังป้องกัน Hacker ได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถ้าโดเมนหมดอายุแต่จะย้ายผู้ดูแลโดเมนสามารถย้ายได้ไหม

SSL คืออะไร สำคัญอย่างไรกับ Email

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

Data Center ของ Mail Server นั้นมีผลต่อความเร็วในการใช้งาน Mail Server แค่ไหน

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี