หนังสือรับรอง ISO 27001 คืออะไร

หนังสือรับรอง ISO 27001 หรือ  International Organization for Standardization เป็นมาตราฐานที่ทั่วโลกยอมรับในการรับรองความปลอดภัย ซึ่ง ISO 27001 หรือ information security management systems เป็นการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ IT เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าข้อมูลสารสนเทศนั้นจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องข้อมูลจากผู้ให้บริการอย่างดีเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร เป็นต้น

หนังสือรับรอง ISO 27001 ไม่มีได้ไหม

เนื่องจากหนังสือรับรอง ISO 27001 บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น ผู้ให้บริการ Email Server จำเป็นต้องมีเอกสารดังกล่าวเนื่องจากเป็นมาตราฐานที่ได้รับความนิยมในระดับโลกซึ่งถือว่าเอกสารดังกล่าวสำคัญไม่มี ไม่ได้เนื่องจากเอกสารนี้ทางธนาคารจะขอเอกสารจากลูกค้าผู้รับบริการว่าคุณใช้งาน Email Server ที่มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศของบริษัทไว้มีความปลอดภัยต่อข้อมูลและองค์กรและได้รับมาตราฐาน ISO 27001 หรือไม่

หนังสือรับรอง ISO 27001 เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Email Server

บริษัทผู้ให้บริการระบบ Email Server ที่ได้รับเอกสาร ISO 27001 นั้นจะถือว่าบริษัทนั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวข้องข้อมูลสารสนเทศซึ่งได้รับความนิยมระดับโลกเกี่ยวกับมาตราฐาน ISO และยังเป็นการบ่งบอกให้กับผู้รับบริการได้รับรู้อีกว่าบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรอง ISO 27001 นั้นมีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลค่อยข้างสูงและไว้ใช้ในการใช้ข้อมูลบนระบบ Email Server.ได้รวมไปถึงระบบ Security นั้นต้องเป็นที่ยอมรับว่ามีการดูแลและพร้อมสำหรับการใช้งานของลูกค้าอย่างรัดกุม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Online Meeting ทำไมถึงได้รับความนิยมในการใช้งานบน Email Server

ใช้งานระบบ Email อื่นอยู่ต้องการย้ายมาใช้งานระบบ Microsoft 365 ได้ไหม

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

การเก็บ Log ตาม พรบ คอม สำหรับผู้ให้บริการ Mail Server ต้องเก็บอะไรบ้างอย่างไร ?

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี