Junk Mail คืออะไร

คือ Email โฆษณาสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธุ์ธุรกิจของตนเองโดยจะทำการบอม Email ออกหลายพันฉบับเพื่อให้ถึงเป้าหมายซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งาน Email ส่วนใหญ่เพราะไม่มีใครอยากรับ Email ในลักษณะนี้ทำให้ผู้ให้บริการ Mail Server ต้องตั้งค่าตัวกรองเพื่อแก้ไขปัญหาการได้รับ Email Spam/Junk

วิธีการย้าย Email ที่เข้า Junk Mail เข้า Inbox แบบถาวร

เข้า Junk E-mail เพื่อหาอีเมล์ที่ต้องการ

เมื่อเข้าหน้า Junk E-mail จะเห็นอีเมล์ที่ Outlook คิดว่าเป็นเมล์ขยะ

เลือกอีเมล์ที่ไม่ต้องการให้เข้าใน Junk E-mail อีก

ให้คลิกขวาอีเมล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Junk > Never Block Sender’s Domain แล้วกด OK
การเลือก Never Block Sender’s Domain จะหมายถึง
อีเมล์ทุกฉบับของโดเมนที่เลือกจะไม่ถูกคิดว่าเป็นอีเมล์ขยะ

จากนั้นให้ย้ายอีเมล์เข้า inbox ตามปกติ

คลิกขวาที่อีเมล์ จากนั้นเลือก Junk > Not Junk
อีเมล์จะถูกย้ายไปอยู่ใน Inbox

หลังจากที่ดำเนินการแล้ว
อีเมล์ทุกฉบับของโดเมนที่เลือกจะไม่เข้า Junk E-mail อีก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา Bandwidth ที่ส่งผลต่อการใช้งานของ Mail Server

ทำไม IP ของ Website หรือ Web Hosting ติด Blacklist จึงมีผลต่อการส่ง Email ?

ปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้ Mail Server ส่ง Email ไม่ถึงปลายทาง

เมื่อติด IP ของ DNS ติด Blacklist จะมีผลต่อการส่งอีเมล์หรือไม่ ?

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี