ในการใช้งานระบบ Email องค์กรหลายๆ องค์กรต้องเคยพบปัญหาส่ง Email ไปไม่ถึงปลายทาง ซึ่งเมื่อค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่มักจะได้ข้อมูลว่าเกิดจาก IP ติด Blacklist ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนถูกต้องเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วอยากให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของ Email Server ว่า เครื่อง Mail Server หนึ่งเครื่องมีหนึ่ง IP ซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลคนหนึ่ง เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางไปยังต่างประเทศและเข้าสนามบินต่างๆ สนามบินปลายทางหรือ Mail Server ปลายทาง นั้นมีสิทธ์ที่จะให้ท่านเข้าหรือไม่เข้าประเทศได้ และ IP Blacklist ก็เปรียบเสมือนบัญชีดำที่อาจจะให้สนามบินปลายทาง (Mail Server ปลายทาง) ปฏิเสธท่านหรือไม่ก็ได้ หรือบางประเทศก็ไม่ได้สนใจบัญชีดำ (IP Blacklist) หรือบางประเทศก็สนใจ หรือประเมินมากกว่านั้น เช่น เดียวกับการส่ง Email ปัญหา IP​ Blacklist  เป็นเพียงปัญหาหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีองค์ประกอบอีกมากมาย

 

IP Blacklist คือ อะไร

IP  Blacklist คือ  IP นั้นมีประวัติที่ไม่ดีไม่น่าเชื่อถือซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทำในอดีต เช่น IP ของ Mail Server ตัวนี้อาจจะเคยส่ง Spam จำนวนมากไปยัง Server ปลายทางใดปลายทางหนึ่ง เป็นต้น เมื่อ Mail Server ปลายทางได้รับ Email จาก IP นี้ก็อาจจะปฏิเสธการรับ Email และตีกลับ (Reject) ในที่สุด  เมื่อเปรียบ IP Blacklist ให้เข้าใจมากขึ้น คือ คล้ายกับบุคคลที่ติด Blacklist เมื่อเดินทางไปยังที่ใดปลายประเทศใดประเทศปลายทางเหล่านั้นก็อาจจะปฏิเสธการให้เข้าประเทศและส่งตัวกลับ เป็นต้น

 

IP ไม่ติด Blacklist ก็ส่งไม่ได้อยู่ดี

เมื่อทุกคนคิดว่าการที่ IP ไม่ติด Blacklist ก็ทำให้ Email ส่งไปถึงปลายทางแน่ๆ นั้นไม่ถูกต้องเลย เพราะจริงๆ แล้ว Mail Server ปลายทางอาจจะเก็บประวัติของ IP นั้นไว้ เมื่อเทียบให้ง่ายขึ้นสนามบินปลายทางแต่ละประเทศก็อาจจะมีการเก็บประวัติพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลไว้ในการเดินทางมาก่อนหน้านี้ซึ่งบุคคลนั้นอาจจะไม่ได้ติด Blacklist ในระดับนานาชาติ แต่ติด Blacklist เพียงประเทศนั้นประเทศเดียวก็อาจจะทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ จนกว่าประเทศเหล่านั้นจะปลดท่าน (Whitelist)  ออกจาก Blacklist ประเทศนั้นๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการทำงานของ IP ของ Mail Server เป็นอย่างยิ่ง

IP Blacklist ยังแบ่งออกเป็นหลายค่าย

การติด IP Blacklist ยังแยกออกเป็นหลายๆค่าย ซึ่งแต่ละค่ายก็จะมีเหตุผลในการให้ติด Blacklist ที่แตกต่างกัน ซึ่ง Mail Server แต่ละที่อาจจะรับฟัง (Listen) ที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถลองศึกษาเป็นภาษาไทยได้ที่  https://www.whyblacklist.com/black-list/

 

ปัจจัยอื่นๆ

นอกจาก IP ของ Mail Server ติด Blacklist แล้วปัจจัยอื่นๆ ล้วนมีผลต่อคุณภาพการส่ง Email เช่น DNS Blacklist  หรือ IP Web Hosting ติด Blacklist และมากกว่านั้นอาจจะเกิดจากการ Block เป็นการเฉพาะของ Server ปลายทางซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากต้นทางได้ ยกเว้นปลายทางจะทำการ Whitelist ให้เท่านั้น

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี