การตั้งค่า Outlook ให้ประหยัดพื้นที่ทำได้อย่างไร

 • การตั้งค่า Email ใน Outlook นั้นหากต้องการให้ประหยัดพื้นที่ Email ต้องทำการ Add Account แบบ Pop เพื่อดูดข้อมูลลงเครื่องและตั้งให้ลบข้อมูลจาก Server ทุกๆ 14 วัน

การตั้งค่า Add Email ใน outlook มีกี่แบบ

 • การตั้งค่า Add Account สามารถ Add ได้ 2 Type คือ POP และ Imap และ 2 แบบนี้แตกต่างกันอย่างไร
 • Pop คือการเก็บข้อมูลไว้บนเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องผู้ใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์เดียว
 • Imap คือการเก็บข้อมูลไว้บน Mail Server เหมาะสำหรับการใช้งานหลายอุปกรณ์

การตั้งค่าแบบ Imap มีผลดีและผลเสียอย่างไร

การตั้งค่าแบบ Imap มีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

 • สะดวกต่อการใช้งานหลายๆอุปกรณ์ เช่น Notebook,Smartphone เป็นต้น

ข้อเสีย

 • พื้นที่ Email เต็มไวเนื่องจาก Imap เป็นการเก็บข้อมูลไว้บน Server

การตั้งค่าแบบ Pop มีผลดีและผลเสียอย่างไร

ข้อดี

 • Email จะไม่เกิดปัญหาเต็มเหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์เดียว

ข้อเสีย

 • หากมีการใช้งานหลายอุปกรณ์ ข้อมูลกล่อง Sent จะไม่สามารถเห็นได้ทุกอุปกรณ์

วิธีการ Add Email ใน Outlook ทำได้อย่างไร

 • File > Info > Add Account
  เลือก Manual setup or additional server types และกด Next
  เลือก POP or IMAP จากนั้นกด Next
  พิมพ์รายละเอียดของบัญชีอีเมล์
  Incoming mail server: pop.(ชื่อโดเมน).com
  Outgoing mail server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
  User Name: (บัญชีอีเมล์)
  จากนั้นกดปุ่ม More Settings
  ที่แท็บ Outgoing Server เลือก My Outgoing Server (SMTP)…
  เลือก Use same settings as my incoming mail server
  แท็บ Advanced
  Incoming server (POP3) Port: 110 หรือ (IMAP) Port: 143
  Outgoing server Port: 587
  ทำเครื่องหมายที่ Leave a copy of messages on the server
  ไม่อย่างนั้นข้อความจะถูกดูดลงเครื่องหมด
  และติ๊กที่  Remove from server after 14 days
  เพื่อให้ Inbox บน Server ไม่มีวันเต็ม
  คลิกที่ Test Account Settings…
  หากตั้งค่าถูกต้อง สถานะจะขึ้นว่า Completed จากนั้นกดปุ่ม Close
  และกด Next อีกครั้งจนมีปุ่ม Finish ขึ้นมาให้กด

พื้นที่ Email ควรมีอย่างน้อยเท่าไร

 • พื้นที่ Email อย่างน้อย 500 MB-2GB

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมการใช้งานอีเมล์องค์กรถึงใช้ใน Outlook

การตั้งลายเซ็นต์หรือคำลงท้าย Email บนโปรแกรม Outlook

App ที่นิยมใช้เช็ค Email บนมือถือและ ipad

การเก็บ Log ตาม พรบ คอม สำหรับผู้ให้บริการ Mail Server ต้องเก็บอะไรบ้างอย่างไร ?

การใช้งาน Email บนมือถือจะทำให้พื้นที่มือถือเต็มมั้ย ?

Facebook Comments
 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี